Ostfildern, 28. 5. 2020

Obtížný obchodní rok 2019 u společnosti Pilz zabývající se automatizací - „Flexibilně a současně stabilně i za krize“

Skupina Pilz se ohlíží za složitým obchodním rokem 2019: Vzhledem k slabšímu vývoji celosvětové ekonomiky a kyberútoku na podzim zaznamenala společnost v r. 2019 obrat ve výši 322,5 mil. eur, tedy v porovnání v předchozím rokem pokles o 6,5 %. Přesto ale dokázala zachovat konstantní počet pracovníků.

Rok 2019 byl pro společnost Pilz velmi obtížný. Kromě hospodářského poklesu jsme se museli vyrovnat i s důsledky kyberútoku, ke kterému došlo v polovině října. Nebylo proto možné zabránit snížení obratu. „Díky naší pružnosti, stabilitě našich hodnot a zaměření však v r. 2020 tuto situaci zvládneme“, říká Susanne Kunschert, výkonná společnice Pilz GmbH & Co. KG.

Pokles obratu nás nezastaví: Neměnný počet pracovníků
V obchodním roce 2019 dosáhla skupina Pilz obratu 322,5 mil. eur. To je o 6,5 % méně než v r. 2018. Společnost tak poprvé od roku 2009 zaznamenala pokles obratu. Počet pracovníků skupiny Pilz se naproti tomu mírně zvýšil o 1 %: k 31.12.2019 to je nárůst z 2 515 na 2 544 osob. V hlavním sídle v Ostfildern bylo koncem roku zaměstnáno 1 128 pracovníků (o 6 více oproti předchozímu roku).
Trvale rostoucí podíl exportu 74,3 % (+ 1,3 %) ukazuje, že možnosti růstu společnosti Pilz je třeba hledat především v zahraničí.

Krize jako příležitost
Hospodářský pokles, kyberútok, koronavirus - rodinná firma prochází nyní opravdu obtížným obdobím, avšak hledí do budoucna s optimismem. „Kyberútok nás silně zasáhl a obnova zatím ještě není zcela dokončena. Přesto ale přinesl něco pozitivního: Získané zkušenosti a nové digitální nástroje nám umožňují zvládat krizi vyvolanou koronavirem. Nyní jsme pro krize zocelení“, vysvětluje paní Kunschert. Flexibilitu společnosti Pilz dosvědčuje i výroba opětovně použitelných roušek pro každodenní potřebu na ochranu před dalším šířením pandemie. Pilz má roušky zakrývající ústa a nos pro potřeby vlastních pracovníků k dispozici už od dubna a dnes je schopen dodávat je i zákazníkům. Klesající poptávce tak Pilz čelí nejen zastavením investic, úsporami nákladů a zkrácenou pracovní dobou v hlavním sídle v Ostfildern. Společnost je dodavatelem firem v oborech využívajících systémová řešení. I nyní proto využívá celkový posun směrem k digitalizaci, např. nabídkou školení pro zákazníky.
Pokud jde o prognózu na r. 2020, zůstává Pilz zdrženlivý: „Obecná hospodářská situace se určitě v letošním roce výrazně nezlepší. Hodně to závisí na tom, jak se bude hospodářství po pandemii koronaviru dále vyvíjet. Přesto jsem přesvědčena, že společně tyto těžké doby překonáme“, zdůrazňuje Susanne Kunschert.

Řešení společnosti Pilz v oblasti automatizace chrání stroje a zařízení: Zaručují přístup pouze autorizovaným pracovníkům a brání manipulaci zvenčí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Řešení společnosti Pilz v oblasti automatizace chrání stroje a zařízení: Zaručují přístup pouze autorizovaným pracovníkům a brání manipulaci zvenčí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Řešení společnosti Pilz v oblasti automatizace chrání stroje a zařízení: Zaručují přístup pouze autorizovaným pracovníkům a brání manipulaci zvenčí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk