Hodnocení strojní bezpečnosti

Nekompromisní cesta k přehledu shody s kontrolním seznamem pro strojní bezpečnost

Hodnocení strojní bezpečnosti nabízí rozsáhlý přehled o stavu bezpečnosti a shody strojů testovaných v rámci validace. Navíc obdržíte seznam opatření, příp. kontrolních bodů pro rychlou optimalizaci bezpečnosti a shody s platnými zákony, normami a směrnicemi.

Efektivní přehled o stavu shody Vašich strojů

Muž s tabletem před strojem

Jsou Vaše stroje v provozu již delší dobu a nebyly již dlouho podrobeny hodnocení z hlediska kritérií bezpečnosti a shody? Nenakoupili jste nedávno nějaké použité stroje nebo zařízení? V takovém případě je samozřejmě zapotřebí získat co nejdříve ucelený přehled o stavu bezpečnosti takových strojů podle aktuálních zákonů a platných norem. Navíc potřebujete informaci o tom, jaký upgrade je případně nutný, aby byly splněny platné požadavky na strojní bezpečnost, například podle směrnice o strojních zařízení, abyste i nadále splňovali podmínky pro plnou ochranu odpovědnosti.

Naše činnosti

Prověříme i více strojů jednoho výrobního zařízení z hlediska platných požadavků na bezpečnost a shodu. Bereme přitom v úvahu nejen normy a směrnice platné v místě používání nebo určení strojů, ale i Vaše požadavky a interní podmínky.

Obdržíte od nás všechny informace týkající se bezpečnostního stavu strojů s požadovanými technickými detaily. Na závěr získáte nejen ucelený přehled se všemi výsledky vyhodnocení, ale také seznam opatření s doporučením potřebného jednání. Náš kontrolní seznam pro strojní bezpečnost Vám poskytne rychlý a dokonalý celkový přehled o všech posuzovaných strojích. Vybrat si můžete vhodnou variantu ze dvou možností hodnocení strojní bezpečnosti.

Žena s helmou za laptopem

Spektrum služeb individuálně přizpůsobené Vašim požadavkům

Ze 2 možných variant služby si můžete vybrat tu, která je pro Vás výhodnější. Služby zahrnují:

  Level 1 Level 2

Shoda se stavem bezpečnosti

Vyhodnocení dodržení bezpečnostních požadavků a přehled odchylek. Kontrolní seznam vychází z požadavků a obsahuje jak popis, tak i porovnání každého požadavku se skutečným stavem shody. Dodržení předpisů i hodnocení uvádíme v přehledné grafické podobě (dashboard).

 •  
 •  

Hodnocení hlavních rizik

Vyhodnocení nejdůležitějších rizik na základě zvolené metodiky: Včetně odkazu na požadavek, klasifikace rizika a popisu.

 
 •  

Prověrka dokumentace

Poskytne přehled o tom, zda je k dispozici potřebná a dostačující dokumentace pro stroj.

 
 •  

Právo a shoda / firemní požadavky

Poskytuje přehled o stavu shody na základě firemních podmínek a s ohledem na mezinárodní a národní požadavky, např. „Směrnici pro používání pracovních prostředků 2009/104/ES“.

 
 •  

Hodnocení nejdůležitějších bezpečnostních dílčích funkcí

Hodnocení maximálně dosažitelné PLr pro každou testovanou dílčí funkci. Posuzuje se kvalita komponent, architektura, diagnostika a reakce na chybu.

 
 •  

Snížení rizik / doporučené jednání

Seznam všech neshodných bodů a souvisejících opatření potřebných pro snížení rizik, která zajistí shodu stroje s příslušnými normami.

 •  
 •  

Předběžný rozpočet nákladů na upgrade

Na základě katalogu opatření se zpracovává předběžný rozpočet nákladů, které jsou nutné pro vytvoření shody s danými normami.

 
 • (volitelné)

Vaše výhody ve zkratce

Muž s kapesní svítilnou kontroluje stroj

Hodnocení strojní bezpečnosti prováděné společností Pilz je rychlý a efektivní proces, který umožňuje získat přehled o shodě s relevantními požadavky na strojní bezpečnost. S naším technickým vyhodnocením Vašich strojů ušetříte čas i peníze.

 • Optimalizace nákladů

Předem s Vámi projednáme, jak podrobné má hodnocení být a přizpůsobíme jeho rozsah Vašim individuálním požadavkům. Můžete si vybrat ze 2 variant našich služeb tu, která je pro Vás výhodnější.

 • Doklad o shodě a ochrana odpovědnosti

Na závěr obdržíte graficky zpracovaný přehled výsledků pro stroj nebo zařízení – přesně v souladu s Vašimi požadavky. Získáte tak kompletní informaci o aktuálním stavu shody. Z výsledků vyvodíme i potřebu dalších akcí v závislosti na prioritách. To pro provozovatele představuje značnou úsporu nákladů.

 • Bezpečnost

Metodika hodnocení strojní bezpečnosti byla vyvinuta speciálně pro již používané stroje. Všechny prověrky a vyhodnocení zajišťují, že získáte přímý přehled o stavu bezpečnosti testovaných strojů a potřebě jednání.

 • Efektivnost

Výsledný grafický přehled a jednotlivé zprávy můžete nadále interně používat pro individuální opatření. V podkladech je již předkonfigurována řada různých možností vyhodnocení.

 • Dodržení Vašich firemních směrnic

Do našeho hodnocení lze kdykoli zapojit Vaše individuální zkušební standardy. V důsledku toho budou hned od počátku v rámci hodnocení respektovány i Vaše vlastní směrnice.

 • Mezinárodní využitelnost

Stejnou metodiku můžete používat i v závodech situovaných v zahraničí. Výsledky stroje z jedné země jsou přenositelné na podobný stroj provozovaný v jiné zemi.

Využijte i tyto nabízené služby

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk