Hodnocení strojní bezpečnosti

Nekompromisní cesta k přehledu shody s kontrolním seznamem pro strojní bezpečnost

Posouzení strojní bezpečnosti nabízí rozsáhlý přehled o stavu bezpečnosti a shody strojů testovaných v rámci tohoto ověřování. Navíc obdržíte seznam opatření, příp. kontrolní seznam, který umožní rychlý výběr opatření pro optimalizaci bezpečnosti a shody s platnými zákony, normami a směrnicemi.

Efektivní přehled o stavu shody Vašich strojů

Muž s tabletem před strojem

Jsou Vaše stroje v provozu již delší dobu a nebyly již dlouho podrobeny hodnocení z hlediska kritérií bezpečnosti a shody? Nenakoupili jste nedávno nějaké použité stroje nebo zařízení? V takovém případě zpravidla potřebujete jednoduchý přehled o stavu bezpečnosti těchto strojů podle aktuálních zákonných předpisů a platných norem. Navíc potřebujete vědět, jaká opatření musíte naléhavě provést, abyste splnili platné požadavky na strojní bezpečnost například podle směrnice o strojních zařízeních a měli tak i nadále zajištěnu plnou ochranu odpovědnosti.

Naše činnosti

Posoudíme pro Vás všechny stroje z jednoho výrobního zařízení z hlediska platných bezpečnostních požadavků a shody. Bereme přitom v úvahu nejen normy a směrnice platné v místě používání nebo určení strojů, ale i Vaše požadavky a interní podmínky.

Získáte od nás všechny informace týkající se bezpečnostního stavu Vašich strojů v požadované technické hloubce. Na závěr získáte nejen ucelený přehled se všemi výsledky vyhodnocení, ale také seznam opatření s doporučením potřebného jednání. Náš kontrolní seznam strojní bezpečnosti Vám poskytne rychle a spolehlivě celkový přehled o všech posuzovaných strojích. Vybrat si můžete vhodnou variantu ze dvou možností hodnocení strojní bezpečnosti.

Žena s helmou za laptopem

Spektrum služeb individuálně přizpůsobené Vašim požadavkům

Ze 2 možných variant služby si můžete vybrat tu, která je pro Vás výhodnější. Služby zahrnují:

  Úroveň 1 Úroveň 2

Shoda z hlediska stavu bezpečnosti

Posouzení dodržení bezpečnostních požadavků s uvedením přehledu všech odchylek. Kontrolní seznam vychází z požadavků a obsahuje jak popis, tak i porovnání každého požadavku se skutečným stavem shody. Dodržení předpisů i hodnocení uvádíme v přehledné grafické podobě (dashboard).

 •  
 •  

Posouzení hlavních rizik

Posouzení nejdůležitějších rizik podle zvolené metodiky: Včetně odkazu na požadavek, klasifikace rizika a popisu.

 
 •  

Prověření dokumentace

Poskytuje přehled o tom, zda je k dispozici potřebná dokumentace pro stroj a zda je dostačující.

 
 •  

Právo a shoda / firemní požadavky

Poskytuje přehled o stavu shody na základě firemních požadavků a s ohledem na mezinárodní, příp. národní požadavky, např. „Směrnice pro používání pracovních prostředků 2009/104/ES“.

 
 •  

Posouzení nejdůležitějších dílčích bezpečnostních funkcí

Posouzení maximální dosažitelné úrovně PLr pro každou testovanou dílčí funkci. Posuzuje se kvalita komponent, architektura, diagnostika a reakce na chybu.

 
 •  

Snížení rizik / doporučení k jednání

Seznam všech neshodných bodů a opatření, která jsou zapotřebí pro snížení rizika a uvedení stroje do souladu s příslušnými normami.

 •  
 •  

Odhad nákladů na upgrade

Na základě katalogu opatření bude zpracován odhad nákladů, které jsou zapotřebí k tomu, aby stroj odpovídal požadavkům příslušných norem.

 
 • (volitelné)

Vaše výhody ve zkratce

Muž s kapesní svítilnou kontroluje stroj

Posouzení strojní bezpečnosti prováděné společností Pilz je rychlý a efektivní způsob, jak získat přehled o shodě s příslušnými požadavky na strojní bezpečnost. S naším technickým vyhodnocením Vašich strojů ušetříte čas i peníze.

 • Optimalizace nákladů

Předem s Vámi projednáme stupeň podrobnosti posouzení a přizpůsobíme ho Vašim individuálním požadavkům. Můžete si vybrat ze 2 variant našich služeb tu, která je pro Vás výhodnější.

 • Doklad o shodě a ochrana odpovědnosti

Jako výsledek obdržíte dashboard s jasným přehledem strojů nebo zařízení – přesně podle Vašich požadavků. Získáte tak kompletní informaci o aktuálním stavu shody. Odvodíme z ní i potřebu Vašeho dalšího postupu a vybereme priority. To pro Vás znamená zejména úsporu zdrojů .

 • Bezpečnost

Posuzování strojní bezpečnosti bylo vyvinuto speciálně pro již používané stroje. Všechny prověrky a vyhodnocení zajišťují, že získáte přímý přehled o stavu bezpečnosti testovaných strojů a potřebě jednání.

 • Efektivnost

Dashboard s výsledky a jednotlivé zprávy můžete dále individuálně využívat – tyto podklady jsme pro Vás předem připravili s mnoha možnostmi vyhodnocení.

 • Dodržování Vašich podnikových směrnic

K našemu hodnocení můžete kdykoli připojit Vaše individuální zkušební standardy. V důsledku toho budou hned od počátku v rámci hodnocení respektovány i Vaše vlastní směrnice.

 • Mezinárodní

Ve všech Vašich závodech kdekoli na světě můžete používat stejnou metodiku. Výsledky stroje z jedné země jsou přenositelné na podobný stroj provozovaný v jiné zemi.

Posouzení strojní bezpečnosti – stručné vysvětlení pro rychlý přehled

Využijte i tyto nabízené služby

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk