Slovensko | česky

Zabezpečte nebezpečná místa bezdotykovou ochranou

Kdy je vhodné zabezpečit nebezpečnou zónu bezdotykovým ochranným zařízením? Bezdotykové ochranné zařízení využijete tam, kde nechcete zabránit vstupu nebo zásahu do nebezpečné zóny, avšak chcete bezpečně vypnout nebezpečný pohyb. Ochranné pole je v tomto případě zajištěno optickými senzory. Přečtěte si více o různých možnostech využití!

Zajištění přístupu k buňce s robotem

Zajištění přístupu k buňce s robotem

Potřebujete zabezpečit přístup k pracovišti robota, a to bez oddělujícího ochranného ohrazení? Pro bezbariérový přístup jsou vhodné zejména bezpečnostní světelné mříže. Monitorují vstup do nebezpečné zóny a bezpečně vypnout robota, jakmile identifikují přítomnost člověka. Pro opětovné spuštění robota je nutné provést potvrzení na řídicí jednotce.

Zabezpečení robotů z více stran

Namísto ochranného ohrazení můžete Vaše roboty zabezpečit zcela jednoduše kombinací dvojice světelných mříží a dvou zrcadlových sloupků. Zrcadlové sloupky budu světelné paprsky mříže odvádět tak, aby pro kontrolu všech tří přístupných stran stačila pouze jedna dvojice světelných mříží. Zajistíte si tak kontrolu nejen nad vstupem do nebezpečné oblasti, ale současně ušetříte místo, náklady i čas potřebný pro instalaci!

Robotizovaná pracoviště:

Zajištění lisů

Zabezpečení přístupu k lisům

Pro zabezpečení lisů jsou nejvíce žádané robustní světelné mříže s rychlou reakční dobou a vysokou účinností. Chcete-li Vaše pracovníky chránit před úrazem při práci s lisem, nainstalujte světelné mříže pro ochranu prstů! Jakmile prst naruší ochranné pole světelné mříže, lis se okamžitě bezpečně zastaví.

Zabezpečení lisovacích linek z více stran

Na velkých lisovacích linkách je nutné provádět pravidelnou výměnu nástrojů. Tyto nástroje se mohou z lisů například vysouvat po kolejnicích a stejným způsobem se pak do lisů zasouvají. Prostor vstupu a výstupu je nutné zabezpečit. Ušetřete místo, náklady i čas nutný pro instalaci! Zkombinujte jednoduše dvojici světelných mříží se dvěma zrcadlovými sloupky. Zrcadlové sloupky budou odvádět infračervené paprsky světelné mříže. Proto pro zabezpečení tří stran zařízení postačí pouze jedna dvojice světelných mříží!

Zabezpečení lisovacích linek

Zabezpečení prostoru poblíž pracovišť

Zabezpečení prostoru poblíž pracovišť

Pokud se několik zabezpečovaných pracovišť nachází velmi blízko sebe, mohly by se světelné mříže navzájem rušit. Chcete takovému jevu zabránit? Použijte světelné mříže s integrovaným kódováním! Kódované světelné mříže se nebudou navzájem ovlivňovat ani tehdy, budou-li v prostoru umístěny blízko sebe. To je výhodné zejména v případě, kdy vysílací jednotka první dvojice světelných mříží vysílá paprsky ve směru přijímací jednotky druhé dvojice mříží. V takovém případě můžete dvojice světelných mříží vybavit různým kódem, např. kód A a kód B.

Zabezpečení transportních pásů při přísunu/odebírání materiálu pomocí funkce muting

U dopravního pásu, který přiváží a odváží materiál, umožňují světelné clony s funkcí muting plynulý proces. To je důležité zejména při transportu balíků v logistických centrech nebo skladovacích prostorách. S funkcí L-muting je přeprava materiál možná pouze jedním směrem (vpřed). Funkci T-muting umožňuje obousměrnou přepravu materiálu (vpřed a vzad).

Senzory identifikují balík a propustí ho ochranným polem. V ten okamžik se rozsvítí kontrolka muting. Navíc je sledována rychlost transportního pásu a údaje jsou předávány do řídicí jednotky.

Zabezpečení transportních pásů

Zabezpečení přísunu/odebírání materiálu pomocí funkce blanking

Zabezpečení funkcí blanking

Jak lze potlačit objekty, které vyčnívají do ochranného pole světelné clony? Nejvhodnější jsou k tomu světelné clony s funkcí fixed, příp. floating blanking!

Funkce fixed blanking je potřebná, jestliže objekty procházejí ochranným polem trvale a přerušují přitom jeho paprsky. Floating blanking se používá, pokud objekty do ochranného pole trvale vyčnívají, přitom jimi ale pohybují např. kabely a tím přerušují určité paprsky světelné clony. Nebezpečné pohyby se u obou druhů funkce blanking zastaví, jestliže k zásahu do ochranného pole dojde mimo obvyklý prostor narušení.

Zajištění přístupu s ochranou proti vstupu

Přejete si zabezpečit nejen vstup do nebezpečné zóny, ale i celý její prostor? Pak potřebujete koncepci bezpečnosti zahrnující ochranu plochy. Pro tento účel jsou ideální kaskádové světelné mříže. Propojte dvě dvojice světelných mříží kaskádovým kabelem. Několik světelných mříží v kaskádě vytvoří průběžné ochranné pole a budou přitom fungovat jako jedna jediná světelná mříž. Abyste zabránili opětovnému nebezpečnému pohybu, můžete v takové aplikaci provést reset.

Zabezpečení s ochranou proti vstupu
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk