Zabezpečení otevřených nebezpečných zón a míst zásahu světelnými závorami

Kdy je vhodné zajistit nebezpečnou zónu bezpečnostními světelnými závorami? Bezpečnostní světelné závory používejte tam, kde si přejete spolehlivě monitorovat volné přístupy a místa zásahů do nebezpečných zón. Především tam, kde je nutné aktivně zasahovat do výrobního procesu, např. při vkládání a odebírání materiálu, jsou světelné závory tím správným řešením.

Zajištění přístupu k buňce s robotem

Zajištění přístupu k buňce s robotem

Potřebujete zabezpečit přístup k pracovišti robota, a to bez oddělujícího ochranného ohrazení? Pro bezbariérový přístup jsou vhodné zejména bezpečnostní světelné závory. Monitorují vstup do nebezpečné zóny a bezpečně vypnout robota, jakmile identifikují přítomnost člověka. Pro opětovné spuštění robota je nutné provést potvrzení na řídicí jednotce.

Zabezpečení robotů z více stran

Namísto ochranného ohrazení můžete Vaše roboty zabezpečit zcela jednoduše kombinací jednoho páru světelné závory a dvou zrcadlových sloupků. Zrcadlové sloupky budou světelné paprsky závory odvádět tak, aby pro kontrolu všech tří přístupných stran stačila pouze jeden pár světelné závory. Zajistíte si tak kontrolu nejen nad vstupem do nebezpečné oblasti, ale současně ušetříte místo, náklady i čas potřebný pro instalaci!

Robotizovaná pracoviště

Zajištění lisů

Zabezpečení přístupu k lisům

Pro zabezpečení lisů jsou nejvíce žádané robustní světelné závory s rychlou reakční dobou a vysokou účinností. Chcete-li Vaše pracovníky chránit před úrazem při práci s lisem, nainstalujte světelné závory pro ochranu prstů! Jakmile prst naruší ochranné pole světelné závory, lis se okamžitě bezpečně zastaví.

Zabezpečení lisovacích linek z více stran

Na velkých lisovacích linkách je nutné provádět pravidelnou výměnu nástrojů. Tyto nástroje se mohou z lisů například vysouvat po kolejnicích a stejným způsobem se pak do lisů zasouvají. Prostor vstupu a výstupu je nutné zabezpečit. Ušetřete místo, náklady i čas nutný pro instalaci! Zkombinujte jednoduše jeden pár světelných závor se dvěma zrcadlovými sloupky. Zrcadlové sloupky budou odvádět infračervené paprsky světelné závory. Proto pro zabezpečení tří stran zařízení postačí pouze jeden pár světelné závory!

Zabezpečení lisovacích linek

Zabezpečení prostoru poblíž pracovišť

Zabezpečení prostoru poblíž pracovišť

Pokud se několik zabezpečovaných pracovišť nachází velmi blízko sebe, mohly by se světelné závory navzájem rušit. Chcete takovému jevu zabránit? Použijte světelné závory s integrovaným kódováním! Kódované světelné závory se nebudou navzájem ovlivňovat ani tehdy, budou-li v prostoru umístěny blízko sebe. To je výhodné zejména v případě, kdy vysílací jednotka prvního páru světelné závory vysílá paprsky ve směru přijímací jednotky druhého páru. V takovém případě můžete páry světelných závor vybavit různým kódem, např. kód A a kód B.

Zabezpečení transportních pásů při přísunu/odebírání materiálu pomocí funkce muting

U dopravního pásu, který přiváží a odváží materiál, umožňují světelné závory s funkcí muting plynulý proces. To je důležité zejména při transportu balíků v logistických centrech nebo skladovacích prostorách. S funkcí L-muting je přeprava materiál možná pouze jedním směrem (vpřed). Funkci T-muting umožňuje obousměrnou přepravu materiálu (vpřed a vzad).

Senzory identifikují balík a propustí ho ochranným polem. V ten okamžik se rozsvítí kontrolka muting. Navíc je sledována rychlost transportního pásu a údaje jsou předávány do řídicí jednotky.

Zabezpečení transportních pásů

Zabezpečení přísunu/odebírání materiálu pomocí funkce blanking

Zabezpečení funkcí blanking

Jak lze potlačit objekty, které vyčnívají do ochranného pole světelné závory? Nejvhodnější jsou k tomu světelné závory s funkcí fixed, příp. floating blanking!

Funkce fixed blanking je potřebná, jestliže objekty procházejí ochranným polem stále stejně a přerušují přitom jeho stejné paprsky. Floating blanking se používá, pokud objekty do ochranného pole trvale vyčnívají, přitom se jím ale i pohybují, např. kabely, a tím přerušují určitý počet paprsků světelné závory. Nebezpečné pohyby stroje se u obou druhů funkce blanking zastaví, jestliže k zásahu do ochranného pole dojde mimo obvyklý, definovaný prostor narušení.

Zajištění přístupu s ochranou proti vstupu

Přejete si zabezpečit nejen vstup do nebezpečné zóny, ale i celý její prostor? Pak potřebujete koncepci bezpečnosti zahrnující ochranu plochy. Pro tento účel jsou ideální kaskádované světelné závory. Propojte dvě dvojice světelných závor kaskádovým kabelem. Několik párů světelných závor v kaskádě vytvoří průběžné ochranné pole a budou přitom fungovat jako jedna jediná světelná závora. Abyste zabránili opětovnému nebezpečnému pohybu, můžete v takové aplikaci využít reset.

Zabezpečení s ochranou proti vstupu
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk