Ostfildern, 23. 9. 2021

Pilz nabízí pro bezpečné monitorování prostoru nový radarový senzor a vyhodnocovací jednotku – spolehlivé monitorování ochranného prostoru i tam, kde pracuje robot!

Pro bezpečné monitorování ochranného prostoru i v náročných podmínkách je nyní v portfóliu produktů Pilz k dispozici další senzor, který doplňuje bezpečný radarový systém PSENradar: Nový radarový senzor PSEN rd1.2 může být využit pro bezpečnostní kategorii 3/PL d a umí tedy spolehlivě ochránit i aplikace s nasazením robotů. Společně s také novou vyhodnocovací jednotkou PSEN rd1.0 I/O PS ETH může být bezpečný radarový systém nyní zapojen do již používaných aplikací a uveden do provozu daleko jednodušeji než dříve. Bezpečný radarový systém najde své využití všude tam, kde optoelektronické senzory dosáhnou hranice svých schopností. Zejména v náročných průmyslových podmínkách, např. při zpracování dřeva, minerálů a oceli, v těžkém průmyslu, v oblasti transportu a logistiky představuje PSENradar společně s konfigurovatelnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 bezpečné kompletní řešení pro monitorování ochranného prostoru – navíc včetně hodnocení shody.

Nová vyhodnocovací jednotka PSEN rd1.0 I/O PS ETH analysing unit v bezpečném radarovém systému nabízí navíc k současným rozhraním i rozhraní pro Ethernet a Profisafe. Bezpečný radarový systém může proto být do konkrétních aplikací zapojen s větší variabilitou. Navíc lze také generovat více sad zón. To zjednodušuje konfiguraci a zajišťuje vyšší využitelnost zařízení.

Nový senzor pro ještě větší bezpečnost
PSEN rd1.2 doplňuje v bezpečném radarovém systému PSENradar současný radarový senzor PSEN rd 1.1 a protože na rozdíl od něj disponuje dvoukanálovou strukturou, dosahuje rozšířené ochrany až Performance Level (PL) d Kat. 3. Nový radarový senzor se uplatní v aplikacích se zvýšenými požadavky na bezpečnost. Nový radarový senzor se upevňuje třemi osami, takže je díky otáčení kolem osy X a Y možné i jeho vertikální umístění na stropě. PSEN rd1.2 je flexibilní, montáž, příp. výměna je velmi rychlá. Stejně tak rychlé je i uvedení do provozu.
Nový radarový senzor PSEN rd1.2 má dosah 5 metrů a úzký úhel otevření vertikálně 20°, příp. horizontálně 20-100°. Další výhodou je, že úhel otevření lze u nového senzoru nastavovat po 10°. Pohotová možnost úpravy dosahu a úhlu otevření je zárukou pro rychlé a individuální zajištění bezpečnosti aplikace. I to přispívá vyšší využitelnosti zařízení.

Kategorizovaná bezpečnost i pro robotiku
Nový radarový senzor je s bezpečnostní kategorií 3 a dosahem až 5 metrů vhodný i pro aplikace využívající roboty. K funkcím zaměřeným na bezpečnost, které systémové řešení pokrývá, patří monitorování prostoru, tzn. uvedení stroje do bezpečného stavu, jakmile dojde k narušení nebezpečné zóny. K tomu přistupuje i funkce ochrany při nedodržení bezpečné hranice. Funkce brání samočinnému spuštění stroje, jestliže se v nebezpečné zóně ještě nacházejí nějaké osoby. To zabrání zbytečným prostojům a poskytuje záruku trvalé využitelnosti robotických aplikací.

Learning by doing ušetří čas
Nová funkce bezpečného radarového systému Self-Teaching-Background umožňuje za provozu „naučit“ systém rozpoznávat určité akce jako neškodné. Patří k nim např. odsunutí bedny s nářadím nebo odběr nevhodného materiálu. Režim zaškolení zajistí, že systém takové činnosti nevyhodnotí jako porušení ochranného prostoru, ale jako úpravu. Není přitom zapotřebí provádět novou konfiguraci. Výhodou pro uživatele je v tomto případě pružnější manipulace při dodatečných změnách bez zbytečných nároků na seřizování aplikace.

Kompletní řešení radaru s hodnocením shody jako balíček
Pilz nabízí pro monitorování ochranného prostoru v náročných podmínkách kompletní řešení od posouzení rizik přes integraci systému až po hodnocení shody zajištěné pro celý stroj jedním dodavatelem. V rámci této služby dostává uživatel také řešení radaru, které zahrnuje hodnocení shody. Společně s konfigurovatelnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 vzniká bezpečné, hospodárné a rozsáhlé kompletní řešení pro monitorování ochranného prostoru v náročných průmyslových podmínkách.

Další informace o produktu najdete zde

Pro bezpečné monitorování ochranných prostor je nyní v rámci bezpečného radarového systému PSENradar k dispozici nový radarový senzor PSEN rd1.2, vhodný až do bezpečnostní kategorie kat. 3/PL d. PSEN rd1.2 proto může bezpečně chránit i robotické aplikace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pro bezpečné monitorování ochranných prostor je nyní v rámci bezpečného radarového systému PSENradar k dispozici nový radarový senzor PSEN rd1.2, vhodný až do bezpečnostní kategorie kat. 3/PL d. PSEN rd1.2 proto může bezpečně chránit i robotické aplikace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pro bezpečné monitorování ochranných prostor je nyní v rámci bezpečného radarového systému PSENradar k dispozici nový radarový senzor PSEN rd1.2, vhodný až do bezpečnostní kategorie kat. 3/PL d. PSEN rd1.2 proto může bezpečně chránit i robotické aplikace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk