Identification and Access Management – I.A.M.

Od autentifikace uživatelů přes volbu provozních režimů nebo bezpečnost dat a sítě až po řízení přístupu. Nabízíme Safety and Security v jednom systému!

Jak zvládáte problematiku týkající se ochrany zaměstnanců, ochrany odpovědnosti, produktivity a ochrany dat? Jak zvyšujete kvalitu a jak současně bráníte manipulaci s Vašimi zařízeními? Chráníte Vaše data a zaměstnance stejnou měrou?

Systémem „Identification and Access Management“, krátce I.A.M., Vám nabízíme širokou paletu produktů a softwaru i hotových individuálních řešení pro Vaše každodenní výzvy v oblasti řízení přístupu. Podpoříme Vás při organizaci přístupu k Vašim strojům a kontrole oprávnění Vašich pracovníků. Od jednoduché autentifikace až po komplexní řešení přístupových práv, od funkčně bezpečného výběru provozních režimů až po elektronické zabezpečení údržby. A samozřejmě je zahrnuta také ochrana Vašich cenných dat proti nepovolenému přístupu a ochrana Vašich zařízení před útoky hackerů. Pro všechny tyto případy má společnost Pilz připravena vhodná řešení, která Vám v jednom systému zajistí bezpečnost Vašich pracovníků i strojních zařízení.

Proč se I.A.M. může hodit i Vám – naše čtyři základní hodnoty

Ikona Ochrana pracovníků

Ochrana zaměstnanců

Práci je zapotřebí organizovat tak, aby nedocházelo k ohrožení fyzického ani duševního zdraví. To, co by za provozu strojů a zařízení v průmyslu mělo být samozřejmostí, nebývá v praxi až příliš často vědomě nebo nevědomky dostatečně respektováno.

Aby ochrana Vašich zaměstnanců byla skutečně dokonalá, můžete si od společnosti Pilz objednat posouzení rizik, které Vám poskytne jasný obraz o tom, jaká nebezpečí u Vašich strojů hrozí a jak je třeba zabezpečit přístup. Kromě příslušných přístupových oprávnění pro bezpečnostní brány a vhodné kvalifikace personálu je dobrým prostředkem i správná volba provozního režimu. Volbu provozních režimů lze funkčně bezpečně regulovat produkty z řady PITmode, které technicky zajistí, že každý pracovník bude moci provádět pouze takové práce, pro které je kvalifikován. Výsledkem je maximální ochrana před nebezpečím a nehodami.

Ochrana odpovědnosti

Jestliže dojde k pracovnímu úrazu, následuje obvykle ihned otázka, kdo za to může nést odpovědnost. Proto je právě na úrovni vedení firmy a u vedoucích výroby a údržby nezbytné přijmout vhodná opatření, jejichž účinnost musí být pravidelně kontrolována. Pokud dojde v tomto směru k zanedbání, mohou nést podnikatelé a odpovědné osoby za svou činnost nebo nečinnost vážné důsledky!

K možným opatřením patří například správný výběr pracovníků pro konkrétní úkoly, jejich kvalifikace a vybavení vhodnými pomůckami. Kromě organizačních opatření však přicházejí v úvahu i technická opatření, např. řízení přístupu pomocí modulu PITreader. S jeho pomocí lze kdykoli prokazatelně zadat individuální, v případě potřeby i dočasné oprávnění pro práci s určitým strojem nebo v určitém procesu.

Ikona Ochrana odpovědnosti
Ikona Zachování produktivity

Zachování produktivity

Potřebná opatření zajišťující strojní bezpečnost nesmí být prováděna na úkor produktivity Vašich zařízení. Prostoje strojů – v nejhorším případě i poranění osob nebo hmotné škody – bývají často způsobeny manipulací, nesprávnou obsluhou nebo chybějící kontrolou (přístupu). Jasnými kompetencemi, konkrétními oprávněními a záznamy činnosti uživatele takovým situacím předejdete a navíc si zajistíte optimální prokazatelnost. PITreader s funkcemi v oblasti řízení přístupu nabízí ideální řešení bezpečnosti člověka, stroje, a to při současném zachování produktivity Vašich zařízení.

Ochrana dat

Vzhledem k neustálým změnám norem nabývá ochrana dat a bezpečnost sítě stále většího významu. Ani rozsáhlá bezpečnostní opatření nejsou dostačující, nejsou-li současně uváženy i aspekty průmyslové bezpečnosti. Je tedy zapotřebí ucelená koncepce bezpečnosti. Požaduje ji a také k ní přispívá i nové nařízení o strojních zařízeních, které v EU vstoupí v platnost roku 2025.

Již dnes je ale třeba, abyste Vaše data, know-how a provozní procesy chránili před nepovolaným přístupem. Inteligentní produkty jako průmyslový Firewall SecurityBridge nebo spínatelné rozhraní PIToe USB nabízí ochranu před hrozbami „zvenčí“, tedy útokem hackerů, ale i „zevnitř“, tedy nepozorností nebo dokonce úmyslem. Modul PITreader zajistí, že všechny datové spoje bude možné dočasně aktivovat pouze určeným jednáním obsluhy přímo na místě.

Ikona Ochrana dat

Další informace:

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk