Slovensko | česky

Konfigurovatelné malé řídicí systémy

četné funkce - jedno řešení!

Konfigurovatelné malé řídicí systémy

PNOZmulti, průkopnické řešení v oblasti konfigurovatelné bezpečností techniky, představuje bezpečně správné rozhodnutí. Proč? Docela jednoduše: Protože můžete důvěřovat firmě Pilz a její správné taktice i systémům, úspěšně ověřeným v celosvětovém měřítku.

Konfigurovatelné malé řídicí systémy vyplňují mezeru mezi klasickými bezpečnostními relé a velkými programovatelnými řídicími systémy. Konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti jsou nejlépe využitelné pro plnění více bezpečnostních funkcí! Jednoduše a pohotově zajistí funkční bezpečnost a ochranu člověka i stroje.

Naše malé řídicí systémy jsou navíc natolik výkonné, že mohou převzít i kompletní řízení malých strojů. Systém lze modulárně rozšiřovat, takže roste společně s velikostí a požadavky strojů. Vhodné rozšiřující moduly umožní přizpůsobit strukturu řízení přesně potřebám konkrétní aplikace. Jako uživatel si koupíte pouze to, co skutečně využijete.

Spojení funkcí Safety a Security - jednoduchá konfigurace přístupových oprávnění ke strojům a zařízením

Konfigurovatelné malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti 2 monitorují bezpečnostní funkce, nyní i funkci Security pro stroje a zařízení. Ve spojení se systémem regulace přístupových oprávnění PITreader budou Vaše stroje spolehlivě chráněny před přístupem nepovolaných osob. Konfigurace uživatelského programu se jednoduše provádí v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator. Od verze 10.10 můžete pomocí nového vstupního prvku jednoduše konfigurovat přístupová oprávnění pro Vaše stroje a zařízení.

Čtecí jednotka PITreader s technologií RFID umožňuje nastavovat přístupová oprávnění pro stroje a zařízení. Možnosti začínají u jednoduchého povolení a pokračují přes autentifikaci pro určité funkce stroje až po komplexní hierarchickou matici oprávnění. PITreader lze přitom používat flexibilně jako samostatný přístroj nebo ve spojení s řídicími jednotkami Pilz, zejména základním modulem PNOZ m B1. Praktickou ukázku konfigurace si můžete prohlédnout na videonahrávce "What’s new" k verzi 10.10.

Více na téma Safety & Security

Spojení Safety & Security

Nyní můžete vizualizovat opravdu optimálně: Zkombinujte PNOZmulti s vizualizačním softwarem PASvisu

Použijte optimální software pro vizualizaci Vašich zařízení, ve kterých jsou osazeny malé řídicí jednotky PNOZmulti! PNOZmulti můžete jednoduše přímo propojit s vizualizačním softwarem PASvisu na bázi webu a převzít tak, kromě jiného, všechny vstupy a výstupy komponent řízených jednotkou PNOZmulti. Navíc PASvisu představuje komfortní prostředek pro diagnostiku. Využijte rychlý opětovný náběh pro zkrácení prostojů!

Vizualizační software PASvisu

PNOZmulti je nyní kompatibilní s PASvisu

Ušetřete čas a náklady ve všech fázích inženýringu – Vaše výhody

  • celosvětový bezpečnostní standard pro prostředí s různým stupněm automatizace a různé komunikační systémy – efektivní z hlediska nákladů, trvale využitelný
  • krátké doby uvádění do provozu díky zjednodušenému zapojování
  • jednoduché přizpůsobení konfigurace díky předem připraveným, certifikovaným softwarovým modulům
  • minimální prostoje a vyšší disponibilita zařízení díky jednoduché a komfortní diagnostice
  • od projektu až po údržbu pouze jeden jediný systém – možnost rozšíření nebo změny funkce v kterékoli fázi
  • maximální bezpečnost – v závislosti na zapojení bezpečnostní kategorie až do PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle EN IEC 62061
  • možná racionalizace, protože bezpečnostní komponenty pokrývají všechny úlohy automatizace

Spektrum našich produktů: Konfigurovatelné malé řídicí systémy

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk