Bezpečné ovládání brzd (SBC)

„Bezpečné ovládání brzd“ vydává bezpečný výstupní signál pro ovládání externí mechanické brzdy. Brzdy musí být provedeny jako tzv. bezpečnostní brzdy, u kterých klidový el.proud působí proti síle pružiny. Je-li tok el.proudu přerušen, brzda zareaguje. Ovládací moduly bývají často vybaveny redukcí výkonu u provzdušovaných brzd, aby se snížila spotřeba energie, resp. zahřívání brzd. Podle analýzy rizik se provádí test bezpečného brzdění, který odkryje chyby během provozu. Na osách se zavěšenými břemeny se často používají zadržovací nebo provozní brzdy.

Funkce bezpečného ovládání brzdy se zpravidla používá k ovládání zadržovací brzdy, která se aktivuje po zastavení osy.


Další informace:

Přístroje pro ovládání brzd

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?