Podstatná změna

Jaká je podstatná změna?

Ke směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES je k dispozici následující výklad: Návod pro používání směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES 2. 2. vydání z června 2010, § 72, 4. odstavec – Nové a použité stroje: Odstavec 2.1:

„Směrnice o strojních zařízeních platí i pro stroje, jejichž základem jsou použité stroje, které byly tak podstatně přestrojeny nebo znovu smontovány, že je lze považovat za nové stroje."

Neurčitý pojem „podstatná změna“ je kromě toho konkretizován ve výkladovém dokumentu Spolkového ministerstva pro práci a sociální věci (BMAS) a spolkových zemích. Tento dokument zásadně platí pouze v Německu.

Co podstatná změna přináší?

Jestliže z posouzení rizika vyplyne, že se jedná o podstatnou změnu, musí být podle zákona o bezpečnosti produktu (ProdSG) stroj (produkt) hodnocen jako nový stroj (nový produkt). To znamená, že musí být splněny požadavky na uvedení do oběhu (řízení o hodnocení shody). To pro uživatele znamená vysoké nároky na povolení!

Zdroj:

Interpretační doklad BMAS: Téma „Podstatné změny strojních zařízení“, vyhláška GMAS z 9. 4. 2015, sp. značka IIIb5-39607-3, zveřejněno ve Společném ministerském věstníku GMBI, str. 183.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?