Bezpečnostní zámek

Blokovací zařízení s bezpečnostním zámkem, příp. bezpečnostní zámky jako například mechanický bezpečnostní senzor PSENme 1, bezpečnostní šroub PSEN b5 a bezpečný systém ochranných bran PSENsgate jsou umístěny na pohyblivých ochranných zařízeních. Bezpečnostní zámek  po otevření ochranných bran zabrání stroji v provedení nebezpečné funkce. Kromě toho zůstanou ochranné brány díky bezpečnostnímu senzoru zavřené tak dlouho, dokud trvá pohyb, který by mohl pracovníka obsluhy ohrozit.

Blokovací zařízení s bezpečnostním blokovacím zámkem kategorie 3 má dvě bezpečnostní funkce:

  • Dokud je rychlost motoru větší než nula, neodblokuje pohyblivé ochranné zařízení. 
  • Zabrání nečekanému rozběhu motoru, je-li pohyblivé ochranné zařízení odblokováno nebo oteřeno. (viz Blokovací zařízení)

Obě tyto bezpečnostní funkce mají vlastní bezpečnostní charakteristiku a musí být proto hodnoceny samostatně.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?