Serial Line Internet Protocol

SLIP

SLIP nabízí snadnou možnost přenosu datových paketů TCP/IP přes sériová spojení bod-bod. Díky tomu mohou být terminály, které nemají připojení LAN, také integrovány do sítě prostřednictvím sériového rozhraní.
SLIP pracuje podle velmi jednoduchého algoritmu. SLIP nemá postup pro zálohování dat. Před vlastní IP datový paket je umístěn počáteční znak (192D) a za něj koncový znak (192D). Aby se zachovala binární transparentnost, jsou počáteční a koncové znaky vyskytující se v datovém paketu, nejprve nahrazeny jinými sekvencemi.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?