Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Kromě bezpečných pracovních prostředků je každý zaměstnavatel rovněž povinen poskytnout svým pracovníkům bezpečné pracoviště. Rámcové podmínky pro pracoviště jsou v Německu upraveny zákonem o ochraně bezpečnosti práce. V mnoha dalších evropských zemích existují národní zákony, které se zabývají stejným tématem.

Povinnosti zaměstnavatele podle zákona o ochraně bezpečnosti práce

Zákon o ochraně bezpečnosti práce v Německu stanoví, že každé pracoviště musí být prověřeno z hlediska nedostatků formou posouzení bezpečnosti. Z výsledku musí být odvozena příslušná bezpečnostní opatření. Zákon o ochraně bezpečnosti práce doplňkově uvádí, že pracovníci musí být zaměstnavatelem v pravidelných intervalech poučeni.

 

Povinnosti zaměstnavatele podle zákona o ochraně bezpečnosti práce

Povinností pracovníka je plnit pokyny týkající se ochrany bezpečnosti práce udělované zaměstnavatelem. Nebezpečí, rizika a nedostatky týkající se bezpečnosti musí být nahlášeny zaměstnavateli.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?