Základy bezpečné konstrukce strojů

Pět kroků k bezpečné mechanické konstrukci

Směrnice o strojních zařízení stanoví v příloze 1 pět kroků jako základ pro konstruování bezpečných strojních zařízení:

1. Určení mezí stroje To zahrnuje užívání k určenému účelu a jakékoli rozumně předvídatelné nesprávné užívání.

2. Zjištění ohrožení, která může stroj vyvolat a nebezpečných situací, která jsou s nimi spojena.

3. Odhad rizik z hlediska závažnosti možných úrazů nebo poškození zdraví a pravděpodobnosti jejich vzniku.

4. Hodnocení rizik pro zjištění, zda je podle cílů této směrnice zapotřebí snížení rizika.

5. Vyloučení rizik nebo jejich snížení aplikací ochranných opatření v pořadí, stanoveném v bodu 1.1.2, písm. b směrnice o strojních zařízeních v souvislosti s těmito riziky.

Pro koho je relevantní směrnice pro bezpečnou konstrukci strojů?

Výrobce stroje musí tedy ve smyslu směrnice o strojních zařízení provést posouzení rizik, s cílem identifikovat všechna nebezpečí spojená s jeho strojem. Stroj pak musí navrhnout a vyrobit s ohledem na svou analýzu.

Tento požadavek platí rovněž pro provozovatele, kteří vystupují ve smyslu směrnice o strojních zařízeních jako výrobci. To platí např. u strojů, které jsou vzájemně propojené nebopro přestavované a přitom podstatně změněné stroje.

 

Posouzení rizik mechanické konstrukce podle EN ISO 12100

EN ISO 12100 vysvětluje metody posuzování rizik. Posouzení rizik zahrnuje analýzu rizik a hodnocení rizik.

Norma Název

EN ISO 12100

Bezpečnost strojů
Všeobecné pokyny pro zpracování, hodnocení a snížení rizik

 

Další informace:

Posouzení rizik jako služba v rámci spektra služeb poskytovaných firmou Pilz

CMSE® - Certified Machinery Safety Expert

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz