Bezpečné pneumatické sytémy strojů

Bezpečné pneumatické sytémy strojů

Pneumatické systémy jsou kromě elektrických a hydraulických systémů jednou z technologií pohonů ve strojírenství a výstavbě investičních celků.

Bezpečné pneumatické systémy mohou být rozděleny do dvou částí:

  • základní principy podle EN ISO 13849-2 v příloze B. Jsou to např.: úprava stlačeného vzduchu nebo omezení tlaku.
  • příslušná ochranná opatření pro pneumatické pohony (řešení z hlediska ovládání, kdy se válec pohybuje požadovaným způsobem).

 

Ochranná opatření zaměřená na bezpečnost pneumatických systémů popisují řešení potřebná pro jejich ovládání. Jedná se např. o:

  • ochranu proti neočekávanému spuštění
  • odvětrání
  • brzdění pohybu
  • blokování pohybu
  • obracení pohybu = reverzace
  • volnou možnost pohybu
  • rovnováhu sil v pohonu

EN ISO 4414 - norma pro pneumatické zařízení:

Norma Název
EN ISO 4414 Fluidní technika - všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich části

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?