Spolupráce člověka s robotem (Cobots)

Při <682/>spolupráci člověka s robotem<683/> se robot a člověk pohybují ve společném pracovním prostředí, aniž by je dělilo ochranné ohrazení. Proto ovšem stoupají požadavky na bezpečnost takových aplikací. Bezpečná interakce mezi člověkem a robotem vyžaduje stálé nové techniky a řešení.

Aby bylo možné dosáhnout potřebné úrovně bezpečnosti, musí být bezpečnostní funkce řešena jako celek - od snímače přes logiku až po ovladač. Všechny tyto faktory musí být vzájemně koordinované, protože pouze tak lze zaručit <686/>bezpečnou spolupráci člověka s robotem<687/>.

Cyber-Physical System (CPS)

Systémy CPS - kombinace živé a neživé inteligence <693/>využívají možnosti propojení vestavěných systémů kabelovými nebo bezkabelovými komunikačními sítěmi. Jejich podstatnou součástí jsou mobilní zařízení, přístroje a stroje - tedy i roboty - vestavěné systémy a propojené předměty (internet věcí). Přenos a výměna dat i kontrola, příp. řízení se odehrávají prostřednictvím infrastruktury, např. internetu v reálném čase.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?