Nouzové zastavení

 

Stroje a zařízení musí být podle směrnice o strojních zařízeních vybaveny zařízením pro nouzové zastavení, aby bylo v kritickém případě možné nebezpečí odvrátit nebo je snížit. Ovládací prvky pro nouzové zastavení se v případě nebezpečí ovládají ručně a aktivují signál k zastavení pohybu, který nebezpečí vytváří. Aktivováním povelu k nouzovému zastavení se ovládací zařízení pro nouzové zastavení zablokuje. Toto zablokování musí zůstat zachováno až do ručního odblokování.

Tlačítka nouzového zastavení PITestop používaná na celém světě splňují požadavky všech mezinárodních relevantních norem a předpisů EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 a EN ISO 13850. Jsou vhodná pro aplikace do SIL CL 3 podle EN/IEC 62061 a PL e podle EN ISO 13849-1 a splňují i požadavky UL a CE. Jsou provedena ve stupni ochrany IP65, odblokování je možné provést otáčením vpravo nebo vlevo. Jako identifikátor polohy slouží černý proužek kolem dříku, který po použití oblého tlačítka není viditelný.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?