Označení CE

Jak by mělo ES prohlášení o shodě vypadat (rozvržení)?

Neexistují žádné předpisy pro grafickou úpravu ES prohlášení o shodě. Výrobce si může grafické rozvržení volně zvolit, ale obsah musí splňovat požadavky směrnice o strojních zařízeních.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?