Česká republika | česky

Označení CE

Jak by mělo ES prohlášení o shodě vypadat (rozvržení)?

Neexistují žádné předpisy pro grafickou úpravu ES prohlášení o shodě. Výrobce si může grafické rozvržení volně zvolit, ale obsah musí splňovat požadavky směrnice o strojních zařízeních.

 

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz