Zkouška ochranných bezkontaktních zařízení

V jakých intervalech je nutné kontrolovat ochranná zařízení citlivá na elektrický proud (něm. zkratka BWS)?

Ochranná bezkontaktní zařízení rozpoznají bez mechanického vlivu, zda do ochranného pole pronikla osoba nebo i jen část těla. K ochranným bezkontaktním zařízením patří senzory jako např. bezpečnostní světelné mříže, bezpečnostní světelné závory nebo bezpečnostní laserový skener.

Podkladem pro zkoušku ochranných bezkontaktních zařízení je v Německu posouzení rizik podle nařízení o bezpečnosti provozu (něm. zkratka BetrSichV).
Lhůty, příp. intervaly zkoušky přitom musí stanovit provozovatel. Vlastní zkoušku musí provést způsobilá osoba. To platí při prvním uvedení do provozu, po údržbě, montáži, ale také po mimořádných událostech, např. po přemístění stroje.

Podle čeho se řídí četnost zkoušek ochranných bezkontaktních zařízení?

Při určování lhůt zkoušek je nutné uvážit, zda pracovní prostředky (ochranná bezkontaktní zařízení) podléhají vlivům, které mohou způsobit škody ovlivňující bezpečnost. Na lhůty zkoušek mají navíc vliv i následující kriteria:

  • Podmínky v místě používání ochranných bezkontaktních zařízení (doba používání za den, zatížení)
  • Pokyny výrobce
  • Zkušenosti s chováním pracovního prostředku (ochranné bezkontaktní zařízení) v případě „výpadku“
  • Průběh nehod nebo četnost vad u srovnatelných pracovních prostředků
  • Opotřebení, např. brzd (to má vliv na dobu reakce – zastavení nebezpečného pohybu)

Doporučuje se zkoušku každého ochranného bezkontaktního zařízení provádět 1x ročně. Podle způsobu používání a „nebezpečnosti“ stroje/zařízení by měl být interval zkoušek zkrácen na 1x za 6 měsíců. Navíc může zkouška podléhat i dalším požadavkům, stanoveným například speciálními technickými pravidly apod. V takovém případě musí být dodržena příslušná uvedená lhůta.

Kdo smí provádět zkoušky ochranných bezkontaktních zařízení?

Podle nařízení o bezpečnosti provozu musí zkoušky provádět způsobilá osoba. Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern má k dispozici nezávislý inspekční orgán akreditovaný DAkks podle ISO 17020, který smí provádět zkoušky ochranných zařízení strojů a zařízení.

Naše služby v sektoru ochranných zařízení citlivých na elektrický proud

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?