Bezpečnost provozu

Mohu uvést na trh stroj nebo zařízení bez návodu k provozu, pokud bude dodán v pozdější době?

Podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES (článek 5 odstavec 1 c) nesmí být stroj/zařízení bez návodu k provozu uveden na trh. Není definována ani žádná karenční lhůta.


Výrobce nebo jeho zplnomocněnec musí návod k provozu poskytnout k dispozici před uvedením stroje/zařízení na trh a/nebo do provozu .

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?