Vědomosti o normách

Je správné, že nemusí být použito žádné další bezpečnostní opatření proti zhmoždění, jestliže je rychlost zdvihu ručně obsluhovaného zvedáku beden malá?

Je správné, že nemusí být použita žádná další bezpečností opatření (ochranné ohrazení, světelná mříž, spínací lišty) proti zhmoždění břemenem pohybujícím se nahoru a dolů, jestliže je rychlosti zdvihu ručně obsluhovaného zvedáku beden malá (mezní hodnota 2 m/min.)? Existuje pro tento případ norma C (např. DIN 1570 pro zvedací stoly)?

Obecně musí být pro zvedací zařízení zpracováno posouzení rizik. Zvedací zařízení pak musí být zkonstruováno a zajištěno podle tohoto posouzení.

Jestliže jsou pro zvedací zařízení relevantní požadavky normy EN 1570-1, měla by tato norma být použita.


Další informace:

První krok k bezpečnosti strojů: Posouzení rizik

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?