Bezpečnost provozu

Patří osobní ochranné pomůcky podle nařízení o bezpečnosti provozu k pracovním prostředkům podle nařízení o bezpečnosti pracovních prostředků?

Osobní ochranné pomůcky <1511/>zpravidla nepatří<1512/> k pracovním prostředkům <1513/>podle nařízení o bezpečnosti provozu<1514/>. Spadají pod nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při používání osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP). I zde existují některé výjimky, např. láhve pro dýchací přístroje.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?