Ovládání a řízení

Programovatelné řídicí jednotky PLC a systémy I/O

Jak je možné řídicí systém PSSuniversal nahradit za jiný řídicí systém?

Při výměně řídicího systému PSSuniversal nemusí bezpodmínečně proběhnout nové přejmenování bloků pomocí inženýrského softwaru PAS4000. Údaje o názvu sw bloků a projektu ze stávajícího systému PSSu je možné do nového sw bloku převzít tak, že se bude i nadále používat výměnný nosič dat s údaji o názvu a projektu.

Předpoklady:
Nový systém PSSu musí být ve stavu stejném jako při dodání nebo musí být před výměnou proveden reset na původní stav pro systém PSSu.
Postup:

 

 1. Stávající systém PSSu přepněte do stavu STOP a vytáhněte konektor přívodu napájecího napětí.
 2. Demontujte stávající systém PSSu.
 3. Vyjměte výměnný nosič dat z hlavového modulu stávajícího systému PSSu a vložte ho do nového modulu.
 4. Namontujte nový modul.
 5. Do nového modulu zasuňte konektor pro přívod napájecího napětí.
 6. Při přebírání údajů o názvu modulu a projektu postupujte takto:
  • Stiskněte tlačítko reset na hlavovém modulu nového přístroje na dobu delší než 5 sekund
  • Proveďte úkony nutné pro pojmenování modulu:
  • uvolněte tlačítko reset - stiskněte tlačítko reset - uvolněte tlačítko reset
  • Tyto úkony musí být provedeny během 10 sekund, jinak se proces převzetí dat přeruší.
  • Po převzetí dat názvu a projektu spusťte znovu vyměněný systém PSSu - bude se chovat jako při novém spuštění/příkazu reboot.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?