Může být na jednom zařízení použito jedno- a dvoukanálové nouzové zastavení společně?

Ootázka:
(Staré) zařízení je vybaveno generálním nouzovým vypnutím (PNOZ5 s PZE5, jednokanálové) a několika úsekovými nouzovými vypnutími (PNOZ5 s PZE5, jednokanálové). Tato část zařízení má být nyní modernizována a úsekové nouzové zastavení je dodáno ve dvoukanálovém provedení. Montérovi bylo sděleno, že jedno- a dvoukanálové obvody nelze kombinovat a všechno musí být přestrojeno na dva kanály.

Odpověď:
To, jak musí být provedeno generální, příp. úsekové nouzové zastavení, vyplývá z posouzení rizik zařízení. Nouzové zastavení, příp. úsekové nouzové zastavení by mělo být vždy provedeno tak, aby tlačítko s dostatečnou bezpečností zareagovalo na maximální možné nebezpečí vyvolané zařízením.
Jestliže jsou úseková nouzová zastavení z důvodu nebezpečí vyplývajících z dílčích zařízení provedena jako dvoukanálová, musí být nadřazené nouzové zastavení rovněž dvoukanálové, aby nedošlo k omezení bezpečnosti.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?