Proč po výměně čipové karty svítí kontrolka Fault na základním modulu červeně?

Konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti

Aplikační program na čipové kartě musí být identický s aplikačním programem v interní paměti základního modulu PNOZmulti. Tuto kontrolu provádí PNOZmulti při každém novém startu. Pokud se aplikační programy liší, kontrolka Fault na PNOZmulti se rozsvítí. Pro převzetí aplikačního programu z čipové karty je nutné provést následující kroky (general reset):

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:

 • Vypnout napájení na PNOZmulti.
 • Do modulu zasunout čipovou kartu s novým aplikačním programem.
 • Propojit výstup OA0 se vstupem i19.
 • Zapnout napájení.
 • Kontrolka DIAG zabliká žlutě.
 • Vypnout napájení.
 • Zrušit propojku mezi výstupem OA0 a vstupem i19.
 • Znovu zapnout napájení.
 • PNOZmulti se spustí s novým programem.

PNOZmulti mini a PNOZmulti 2:

 • Vypnout napájení na PNOZmulti.
 • Do modulu zasunout čipovou kartu s novým aplikačním programem.
 • Zapnout napájení.
 • Jestliže se na displeji zobrazí název projektu a „Accept?“, stisknout na dobu 5 sekund otočný spínač, a pak uvolnit.
 • PNOZmulti se spustí s novým programem.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?