PSSuniversal 2 – Moduly I/O pro Váš systém remote I/O

Volné kombinace pro Vaše aplikace

PSSuniversal 2 – moduly I/O

Pro systém remote I/P PSSuniversal 2 je k dispozici paleta I/O modulů pro bezpečné, nezabezpečené a digitální zpracování signálů. Systém si můžete nakonfigurovat přesně podle Vašich požadavků a volit přitom pohotově kombinaci bezpečnostních i standardních funkcí. Dodatečné úpravy systému jsou v PSSuniversal velmi snadné. Konfiguraci provedete pomocí softwarového nástroje PASconfig.

Novinka: Rozšířená možnost využití pro systém Remote-I/O PSSuniversal 2!

Pro systém Remote-I/O PSSuniversal 2 jsou k dispozici nové elektronické moduly s analogovými vstupy a výstupy pro napěťové a proudové signály! Doplňkový elektronický modul se šesti digitálními vstupy pro signály AC 120 V umožňuje použití i při jiném síťovém napětí<, např. na americkém trhu.

Všechny elektronické moduly jsou vhodné jako pro hlavový modul s PROFINET / PROFIsafe, tak i EtherNet/IP / CIP Safety. Takto můžete moduly použít bez ohledu na současnou řídicí síť a protokoly. Komunikace mezi hlavovými moduly a elektronickými moduly se uskutečňuje přes patice modulů. Můžete elektronické moduly za provozu vyměňovat nebo měnit jejich konfiguraci, aniž by bylo nutné odpojit celý systém. To zkracuje doby odstávek stroje. Ideální způsob řešení pro automatizaci Vašeho zařízení!

 

 

 

Rozšířená možnost využití pro systém Remote-I/O PSSuniversal 2

Moduly I/O, flexibilní řešení – výhody pro Vás

  • přesné přizpůsobení potřebám díky citlivé granularitě systému
  • jednoduchá výměna modulů pro pozdější úpravy
  • bezpečnost funkcí jako priorita

Přehled vlastností modulů I/O

Charakteristické znaky modulů I/O PSSuniversal 2
  • dokonale přesná diagnostika, rychlá lokalizace chyb a jejich odstranění
  • minimalizované rozměry díky maximální komprimaci až 16 kanálů na 12,5 mm
  • libovolné kombinace bezpečnostních a standardních funkcí
  • v libovolném pořadí lze namontovat až 64 I/O modulů
  • Backplane jako nosná jednotka pro moduly zaručuje jednoduchou výměnu v případě změn systému

Individuální stejně jako Vaše aplikace v oboru

Spektrum našich produktů: Moduly I/O pro Váš systém remote I/O

PSSuniversal 2 – standardní moduly I/O

Moduly pro zpracování bezpečných signálů.

PSSuniversal 2 – standardní moduly I/O

Moduly pro zpracování standardních signálů.

PSSuniversal 2 – nosič modulu

Nosič modulu pro jednoduchou montáž jednotlivých modulů.

PSSuniversal 2 – příslušenství

Příslušenství pro PSSuniversal 2, mj. připojovací svorky, různé nosiče pro popis a paměťová média.

PSSuniversal 2 - řadicí moduly

Moduly pro připojení periferie.

PSSuniversal 2 - moduly pro napájení proudem

Pro napájení periferie proudem a vytváření různých skupin potenciálů.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz