Bezpečný Motion Monitoring s malými řídicími systémy PNOZmulti 2

Bezpečné monitorování Vašich pohonů

Malé řídicí systémy PNOZmulti 2

Bezpečné moduly pro monitorování pohybu určené pro konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2 zajistí spolehlivou kontrolu Vašich pohonů. Společně se základním přístrojem PNOZ m B0 nebo PNOZ m B1 monitorují rozšiřující moduly jednu nebo dvě osy. Bezpečné moduly pro monitorování pohybu nakonfigurujete jednoduše pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator. V nástroji si nakonfigurujte i Váš individuální program pro modul (mIQ), který pak příslušný modul pro monitorování pohybu přímo provede. Výsledkem jsou velmi důležité výhody pro uživatele: Přesně zaměřená konfigurace několika sledovaných oblastí, například rychlosti nebo otáček, kterou lze pomocí rozšiřovacího modulu provádět lokálně. Vám jako uživateli tato možnost přináší vyšší flexibilitu. Navíc budete mít k dispozici komfortní diagnostiku a rozmanité možnosti využití sběrnic a komunikace.

Mimořádně odolná rozhraní vhodná pro průmyslové prostředí umožňují napojení všech běžných inkrementálních snímačů pomocí spojovacích kabelů vhodných pro konkrétní pohon.

Vaše výhody

 • Realizace bezpečnostních funkcí podle EN 618000-5-2 (pro elektrické výkonné pohony s nastavitelnými otáčkami)
 • maximální flexibilita díky nové technice programovaných modulů (mlQ): obvykle jednoduchá možnost konfigurace v PNOZmulti Configurator
 • rychlé doby odezvy: odlehčení základního přístroje
 • maximální bezpečnost: jednoduchá konfigurace funkcí díky certifikovaným softwarovým modulům v PNOZmulti Configurator
 • vysoká disponibilita: rozsáhlé funkce monitorování pohybu
 • produktivní stroje a zařízení: s PNOZmulti snížené náklady při maximální bezpečnosti
 • Připojení na všechny běžné inkrementální snímače prostřednictvím rozhraní Mini I/O vhodného pro průmyslové prostředí

Vlastnosti bezpečných modulů pro monitorování pohybu

Vlastnosti bezpečných modulů pro monitorování pohybu
 • pro připojení na základní přístroj (PNOZ m B1 nebo PNOZ m B0) konfigurovatelného řídicího systému PNOZmulti 2
 • lze konfigurovat pomocí nástroje PNOZmulti Configurator
 • Kontrola 1 osy (PNOZ m EF 1MM) nebo 2 nezávislých os (PNOZ m EF 2MM)
 • Snímání naměřených hodnot přibližovacím senzorem a enkodérem
 • Monitorovací funkce:

-- bezpečné monitorování rychlosti (SSM)

-- bezpečné monitorování rozsahu rychlosti (SSR-M)

-- bezpečné monitorování směru rychlosti (SDI-M)

-- bezpečné monitorování zastavení (SOS-M)

-- monitorování bezpečného zastavení 1 (SS1-M)

-- monitorování bezpečného zastavení 2 (SS2-M)

-- analogové napětí (stopa S)

Bezpečné monitorovací funkce s PNOZmulti 2

SS1 – Safe stop 1 = bezpečné zastavení 1

Funkce "bezpečné zastavení 1" snižuje bezpečně rychlost pohonu až k bezpečnému přerušení přívodu el.energie k motoru. Pohon tedy nemůže v klidovém stavu provést žádný nebezpečný pohyb.

SS1 – Safe stop 1 = bezpečné zastavení 1

SS1 – Safe stop 2 = bezpečné zastavení 2

Funkcí "bezpečné zastavení 2" se pohon regulovaně zastavuje tak dlouho, dokud nedojde k "bezpečnému zastavení provozu". Při "bezpečném zastavení provozu" zůstávají regulační funkce pohonu plně zachovány.

SS1 – Safe stop 2 = bezpečné zastavení 2

SSR - Safe speed range = bezpečný rozsah rychlosti

Funkce nedovolí překročení maximální rychlosti ani pokles pod minimální rychlost. Pokud dojde k narušení jedné z těchto podmínek, pohon se vypne.

SSR - Safe speed range = bezpečný rozsah rychlosti

SSM – Safe Speed Monitor = bezpečná kontrola rychlosti

SSM - Safe Speed Monitor vydá bezpečný výstupní signál v případě, kdy otáčky motoru poklesnou pod stanovenou mezní hodnotu.

SSM – Safe Speed Monitor = bezpečná kontrola rychlosti

SDI – Safe direction = bezpečný směr pohybu

Funkce dovolí pohyb pohonu pouze v jednom (definovaném) směru. Při změně předepsaného směru otáčení se pohon bezpečně vypne.

SDI – Safe direction = bezpečný směr pohybu

SOS - Safe operating stop = bezpečné provozní zastavení

SOS - Safe operating stop monitoruje dosažení polohy "stop" osy a zabrání opuštění polohového okna. Regulační funkce pohonu zůstávají plně zachovány. Při opuštění sledovaného polohového okna se pohon bezpečně vypne.

 

S různými moduly softwarového nástroje PNOZmulti Configurator se všechny tyto bezpečnostní funkce realizují snadno a rychle.

SOS - Safe operating stop = bezpečné zastavení provozu
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz