Bezpečně monitorovat s PSS 4000

Bezpečné monitorování pohybu automatizačním systémem PSS 4000

Automatizační systém PSS PSS4000

U automatizačního systému PSS 4000 je funkce bezpečného monitorování kompletně integrována do uživatelského softwaru. Realizovat je tak možné dva různé způsoby měření a tedy i různé funkce.

Každou řídicí jednotkou (PSSuniversal PLC nebo PSSuniversal multi) s jedním kompaktním modulem a vhodnými softwarovými moduly můžete například monitorovat až 8 os do úrovně PL e - a to pouze s jedním enkodérem.

Navíc můžete v automatizačním systému PSS4000 provádět bezpečné monitorování polohy. K dispozici jsou moduly čítačů se softwarovými moduly. Tak budete mít – v kombinaci se dvěma (nezabezpečenými) enkodéry - pod kontrolou bezpečnou polohu Vašich pohonů.

Výhody - bezpečné monitorování pohybu jedním enkodérem

 • bezpečné monitorování až 8 os každou řídící jednotkou až do PL d
 • Modul I/O kombinovatelný s řídicí jednotkou PSSuniversal PLC a PSSuniversal multi
 • Zkrácené doby odezvy, vyšší produktivita
 • Omezení chyb na minimum a rychlá realizace projektu díky jednoduchému nastavení funkcí otáček v softwaru
 • Rychlé uvedení do provozu, údržba a servis s jednoduchou diagnostikou nastavených mezních hodnot a parametrů pomocí vhodného nástroje
 • Využívání enkodérů
 • Realizace bezpečnostních funkcí podle EN 61800-5-2 (až PL d pouze s jedním enkodérem sin/cos, až PL e s jedním bezpečným enkodérem, až PL e v kombinaci s enkodérem a iniciátorem s doplňkovou kontrolou převodovky)
Bezpečné monitorování pohybu jedním enkodérem

Výhody - bezpečné monitorování polohy dvěma enkodéry

 • Bezpečné vyhodnocení rychlosti, polohy a klidové polohy se standardními enkodéry
 • Přesunutí spolehlivé monitorovací funkce do uživatelského softwaru
 • Vyšší flexibilita díky dynamickému monitorování mezních hodnot v uživatelském programu
 • Schváleno TÜV
 • Standardizovaná rozhraní umožňují univerzální používání a rozšiřování řešení
Bezpečné monitorování polohy dvěma enkodéry

Charakteristika - bezpečné monitorování pohybu jedním enkodérem

Bezpečné monitorování pohybu jedním enkodérem
 • SSR - Safe speed range = bezpečný rozsah rychlosti
 • SSM – Safe Speed Monitor = bezpečná kontrola rychlosti
 • SDI – Safe direction = bezpečný směr pohybu
 • SOS - Safe operating stop = bezpečné zastavení provozu

Charakteristika - bezpečné monitorování polohy dvěma enkodéry

Bezpečné monitorování polohy dvěma enkodéry
 • SLP - Safe limited position = bezpečně vymezená poloha
 • SP - Safe position = bezpečné monitorování polohy

Použití v oboru

Naše portfólio: Automatizační systém PSS 4000

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz