Ostfildern, 24. 6. 2022

Podnikatelka vyznamenaná za „Nejúspěšnější inovativní počin“ – Renate Pilz obdržela medaili Rudolfa Diesela

23. června se podnikatelka Renate Pilz stala držitelkou letošní medaile Rudolfa Diesela. Bývalá výkonná společnice experta na automatizaci Pilz z Ostfildern obdržela vyznamenání v kategorii „Nejúspěšnější inovativní počin“. Medaili vítězi propůjčuje Kuratorium Rudolfa Diesela v Augsburgu. Deutsche Institut für Erfindungswesen e.V. uděluje medaili Rudolfa Diesela od roku 1953 osobnostem z podnikatelské sféry a podnikům jednak za vynálezeckého ducha, jednak za schopnost, podnětné myšlenky úspěšně prosadit a realizovat.

Podnikatelské schopnost Renate Pilz ocenili Dr. Lukáš Pollert, první předseda sponzorského sdružení „Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V." a prof. Dr. Alexander Wurzer, mluvčí kuratoria. V projevu zaznělo: „Pilz je průkopníkem moderní strojní bezpečnosti. Společnost svými technickými inovacemi tvoří průmyslové standardy a píše tím historii průmyslu. Tak jako Rudolf Diesel musela i Renate Pilz bojovat proti konzervativnímu myšlení v technice, příp. elektromechanice, aby dokázala ve prospěch průmyslového světa prosadit základní inovace, jakými jsou elektronická řešení v bezpečných řídicích systémech PLC“.
Vyznamenání Renate Pilz velmi potěšilo: „Toto vyznamenání přijímám jménem mého manžela Petera Pilz a našich báječných pracovníků s velkou radostí a jsem nekonečně vděčná za všechno, co se podařilo“.

Renate Pilz: „Vyslankyně bezpečnosti“
Podnikatelka Renate Pilz se narodila roku 1940 v Göppingen. Poté, co její manžel Peter Pilz přišel roku 1975 o život při leteckém neštěstí, převzala Renate Pilz, do té doby žena v domácnosti a matka, odpovědnost za rodinný podnik: V letech 1975 až 1994 působila aktivně v poradním sboru společnosti a zaměřila její činnost na bezpečné automatizační systémy. Cíl: Chránit bezpečnou automatizací ve výrobních závodech člověka, stroj a životní prostředí. V roce 1994 převzala jako výkonná společnice operativně vedení společnosti a jako „vyslankyně bezpečnosti“ a podstatně uspíšila globalizaci Pilz GmbH & Co. KG. Koncem roku 2017 předala Renate Pilz odpovědnost za další život společnosti své dceři Susanne Kunschert a svému synovi Thomasu Pilzovi.

Cena udělovaná ekonomikou ekonomice
Medaile Rudolfa Diesela je jedním z mála ekonomicky nezávislých vyznamenání pro podnikatele: Nositele cen navrhují ti nejlepší z německých průmyslových a technických svazů a vedoucí kateder významných univerzit. Vítěze vybírá porota – Kuratorium Rudolfa Diesela sponzorského sdružení „Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.". Kuratorium tvoří 60 vedoucích představitelů technických oborů a manažerů německých středostavovských podniků.

23. června se podnikatelka Renate Pilz stala držitelkou letošní medaile Rudolfa Diesela. Vyznamenání obdržela bývalá výkonná společnice Pilz GmbH & Co. KG v kategorii „Nejúspěšnější inovativní počin“. (Foto: © Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.)
23. června se podnikatelka Renate Pilz stala držitelkou letošní medaile Rudolfa Diesela. Vyznamenání obdržela bývalá výkonná společnice Pilz GmbH & Co. KG v kategorii „Nejúspěšnější inovativní počin“. (Foto: © Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.)

23. června se podnikatelka Renate Pilz stala držitelkou letošní medaile Rudolfa Diesela. Vyznamenání obdržela bývalá výkonná společnice Pilz GmbH & Co. KG v kategorii „Nejúspěšnější inovativní počin“. (Foto: © Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz