Ostfildern, 23. 5. 2019

Novinka v portfoliu společnosti Pilz - celosvětově první řešení bezpečnosti pomocí radarového systému, spolehlivé i v těch nejdrsnějších podmínkách!

Společnost Pilz nabízí nyní ve svém portfoliu jako novinku první bezpečné kompletní řešení pro monitorování ochranných prostor v podobě radarové technologie. Zahrnuje bezpečný radarový systém „LBK System“ výrobce Inxpect S.p.A. a konfigurovatelnou malou řídicí jednotku PNOZmulti 2. Kompletní sestavu lze využít i v těch nejdrsnějších podmínkách a v extrémním výrobním prostředí - např. v prašném prostředí při zpracování dřeva. Systém je vhodný i pro spolehlivé a hospodárné monitorování ochranných prostor v komplexních zařízeních. Vysoká produktivita strojů nebo zařízení i v mimořádně náročném prostředí - to je výhoda, kterou přináší bezpečný radarový systém.

Bezpečný radarový systém rozšiřuje portfolio firmy Pilz v sektoru bezpečných senzorů PSEN.

Systémové řešení tvořené radarovým senzorem a řídicí jednotkou
Bezpečné řešení radarového systému zahrnuje v závislosti na aplikaci až šest radarových senzorů a jednu kontrolní jednotku. Patří k němu dále ještě konfigurovatelná bezpečná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2, odpovědná za řízení systému. PNOZmulti v případě chyby a narušení ochranné zóny, příp. ochranného prostoru zajistí, aby byla spuštěna spolehlivá následná reakce. Bezpečný radarový systém může být využit pro řešení až do úrovně SIL 2, PL d, kategorie 2.
K bezpečnostním funkcím, které systémové řešení zajišťuje, náleží „funkce zachycení“, tj. nastavení stroje do bezpečného stavu, jakmile dojde k narušení nebezpečného prostoru a zablokování jeho opětovného startu. To zabrání situaci, kdy by se stroj automaticky znovu spustil ve chvíli, kdy se v nebezpečného prostoru ještě nachází člověk. Chráněný prostor může mít rozsah maximálně 15 m x 4 m, úhel pokrytí činí 110° v horizontálním a 30° ve vertikálním směru.

Flexibilní využití pro venkovní prostředí a výjimečné podmínky
Bezpečný radarový systém je schopen zajistit nejrůznější chráněné prostory. V závislosti na velikosti sledovaného prostoru může pokrývat širší nebo užší chráněnou zónu. Širší chráněný prostor pokrývá horizontální úhel snímání 110° a vertikální úhel 30°. Pro úzký chráněný prostor vykazuje úhel snímání hodnoty horizontálně 50°a vertikálně 15°. Skutečný prostor chráněný senzorem závisí na tom, v jaké výšce bude senzor instalován a jaký bude jeho (horizontální/vertikální) sklon. Maximální hloubka, kterou lze nastavit, činí čtyři metry. Systémové řešení lze vhodným počtem a uspořádáním senzorů přizpůsobit nejrůznější podobě chráněných zón, např. kruhovému tvaru.

Řada pro velké aplikace
Celkový rozsah účinnosti lze zvětšit umístěním šesti senzorů v řadě s maximální vzájemnou vzdáleností 2,5 m. Jedno takové kompletní řešení zajistí monitorování až do 15 m. Integrovaná funkce muting přitom zvyšuje nejen flexibilitu, ale i produktivitu. Může být využita pro celé systémové řešení nebo pouze jednotlivé senzory.
Vhodný konfigurátor umožní výběr senzorů a jejich nastavení. Podle požadavků je možné nakonfigurovat i doplňkový výstražný prostor. To šetří čas, protože stroj lze rychleji uvést do provozu.

Žádné problémy s prachem a nečistotami
Bezpečná radarová technologie, která je základem systémového řešení, není citlivá vůči vnějším vlivům, jako je např. prach, déšť, světlo, odletující jiskry nebo otřesy. Může být proto s úspěchem používána všude tam, kde by optoelektronické senzory, příp. technologie mohly selhávat. Celosvětově první bezpečný radarový systém se jako doplněk ke spolehlivému monitorování prostoru pomocí laserového skeneru PSENscan nebo ochraně světelnými mřížemi PSENopt osvědčuje i v mimořádně náročných podmínkách, např. ve venkovním prostoru, v těžkém průmyslu nebo v průmyslu zpracování dřeva.
Typickým příkladem je těžký průmysl, kde nečistota, prach, třísky, jiskry odletující při svařování nebo velmi jasné světlo a otřesy jsou běžnou součástí pracovního procesu. To se týká zejména závodů na zpracování oceli, sléváren nebo provozů pro zpracování dřeva. Ve venkovním prostoru funguje bezpečný radarový systém jako spolehlivá ochrana jeřábů nebo například transportních vozíků v přístavech nebo skladech při přepravě sypkého materiálu i za mlhy, sněžení či při nepříliš vydatném dešti.

Další informace najdete zde

Celosvětově první bezpečné řešení radarového systému rozšiřuje nabídku bezpečných senzorů PSEN firmy Pilz.
Celosvětově první bezpečné řešení radarového systému rozšiřuje nabídku bezpečných senzorů PSEN firmy Pilz.

Celosvětově první bezpečné řešení radarového systému rozšiřuje nabídku bezpečných senzorů PSEN firmy Pilz.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz