Ostfildern, 4. 5. 2021

Obchodní rok 2020: Společnost Pilz jako podnikatel v oboru automatizace zaznamenala pokles obratu, avšak hledí s důvěrou do budoucnosti – „Společně se krizi postavíme“

I koncern Pilz byl v obchodním roce 2020 zasažen celosvětovou krizí a změnami: Firma zaznamenala v loňském roce obrat 286,2 mil. eur, tedy v porovnání s rokem 2019 pokles o 11,3 %. Přesto vzrostl podíl exportu i podíl investic do výzkumu a vývoje. Pohled společnosti na nadcházející měsíce proto zůstává plný důvěry ve vlastní síly.

„Naše činnost byla v posledním roce určována zejména krizí vyvolanou koronavirem: Při zpětném pohledu na rok 2020 vidíme, jak vysoké nároky byly kladeny na firmu a všechny naše pracovnice a pracovníky. Přesto se nám společně podařilo vytrvat a krizi zvládnout. Můj bratr i já jsme za to vděčni“, říká Susanne Kunschert, výkonná společnice Pilz GmbH & Co. KG.

I přes pokles obratu jen o něco málo méně pracovníků
V obchodním roce 2020 dosáhla skupina Pilz obratu 286,2 mil. eur, tedy o 11,3 % méně než v roce 2019. Celkový počet pracovníků na pracovištích rozmístěných po celém světě činil k rozhodnému dni 31.12.2020 2 440 a byl tedy zaznamenám pokles o 4,2 %. V Německu se počet pracovníků snížil o 3,4 %: z 1 128 na 1 091 (31.12.2020). Důvodem však byly výhradně odchody do důchodu a přirozená fluktuace. Výpovědím podmíněným provozem se v průběhu celosvětové hospodářské krize podařilo zabránit.
Ani přes obtížnou situaci se naše společnost nevzdala plánovaných aktivit v oblasti vzdělávání: Všichni učni byli po ukončení výuky v oboru zaměstnáni. Svůj profesní život u společnosti Pilz tak v roce 2020 zahájilo 16 našich nových mladých spolupracovníků.
Posílení aktivit v oblasti marketingu a prodeje umožnilo další zvýšení podílu exportu. Ten činí nyní 75,2 % (nárůst o 0,9 % oproti roku 2019).

Důsledná inovace
Pilz je již tradičně známý svými inovacemi. Nic se na tom nezměnilo ani v obtížných hospodářských podmínkách: I v roce 2020 si společnost Pilz udržela podíl na výzkumu a vývoji vyšší než 21 %.
Nejnovějším dokladem o inovačních schopnostech je uvedení bezpečnostního relé myPNOZ na trh počátkem roku 2021. Díky ucelené digitální koncepci nabízí Pilz tímto produktem bezpečná řešení, která lze vyrábět podle specifických požadavků zákazníků jako individuální produkty – přesně ve smyslu zásad Průmyslu 4.0. Pro uživatele představuje myPNOZ kompletně nový zážitek z hlediska výběru, objednávky i instalace průmyslových komponent. Oficiálního uznání se novému produktu dostalo velmi brzy po jeho uvedení na trh: Při příležitosti virtuálního veletrhu 2021 v Hannoveru byl myPNOZ jako jeden ze tří finalistů nominován na významnou cenu Hermes Award, která bývá označována jako „průmyslový Oscar“.

„Rok 2021 – důvěra a síla“
I když se hospodářská situace společnosti v posledních měsících začíná stabilizovat, je v důsledku koronavirové pandemie přesnější prognóza pro rok 2021 obtížná. „Přesto mám plnou důvěru v naši sílu i v roce 2021! Věřím, že tento rok opět dobře zvládneme!“, zdůrazňuje Susanne Kunschert.

 

Společnost Pilz, přední představitel oboru automatizace, hledí s důvěrou ve vlastní síly do budoucnosti a investuje proto do vzdělávání a dalšího zvyšování kvalifikace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Společnost Pilz, přední představitel oboru automatizace, hledí s důvěrou ve vlastní síly do budoucnosti a investuje proto do vzdělávání a dalšího zvyšování kvalifikace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Společnost Pilz, přední představitel oboru automatizace, hledí s důvěrou ve vlastní síly do budoucnosti a investuje proto do vzdělávání a dalšího zvyšování kvalifikace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz