14. 5. 2020

ODBORNÉ WEBINÁŘE PILZ 2020

Seznam záznamů webinářů jarní série

Doporučenou návaznost následně uvedených webinářů najdete ZDE:

 

Představení směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

 • Poskytnutí informací o evropských směrnicích a harmonizovaných normách.
 • Seznámení posluchačů s obsahem směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES se zaměřením na důležité body pro výrobce strojů, ale i koncové uživatele.

ZÁZNAM KE SHLÉDNUTÍ

 

Postup označení CE strojních zařízení podle 2006/42/ES

 • Poskytnutí základních informací o procesu označení strojních zařízení značkou CE a procesu ověřování shody s požadavky směrnice.

ZÁZNAM KE SHLÉDNUTÍ

 

Přehled základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost směrnice 2006/42/ES

 • Webinář objasní základní požadavky přílohy I směrnice, které musí splňovat strojní zařízení uváděné na trh nebo provozu.

ZÁZNAM KE SHLÉDNUTÍ

 

Seznámení s procesem posouzení a snižování rizik podle ČSN EN ISO 12100

 • Cílem webináře je seznámení s procesem posouzení rizik podle kroků definovaných harmonizovanou normou ČSN EN ISO 12100. Účastníci tak získají základní povědomí o procesu posuzování rizik a o nástrojích pro jejich snižování.

ZÁZNAM KE SHLÉDNUTÍ

 

Bezpečně integrovaná robotika podle ČSN EN ISO 10218-2

 • Webinář seznámí účastníky se základními principy, které jsou důležité a nezbytné pro bezpečný návrh robotických aplikací konvenčním způsobem, zvýší povědomí o platné legislativě i osvědčených postupech.

ZÁZNAM KE SHLÉDNUTÍ

 

Kolaborativní robotika podle ISO/TS15066

 • Webinář seznámí účastníky se základními principy, které jsou důležité a nezbytné pro bezpečný návrh robotických aplikací pro kolaborativní metodu, zvýší povědomí o platné legislativě i osvědčených postupech.

ZÁZNAM KE SHLÉDNUTÍ     PŘEHLED HRC (plakát ke stažení)

 

PNOZmulti: Seznámení se softwarem PNOZmulti Configurator

 • Webinář je zaměřen na představení uživatelského rozhraní konfiguračního softwaru PNOZmulti a jeho možností při implementaci bezpečnostních funkcí.
 • V rámci webináře budou prezentovány příklady vzorových projektů, licence, ukázky diagnostiky a informace o sběrnicích.

ZÁZNAM KE SHLÉDNUTÍ

 

Umístění ochranných zařízení a bezpečná vzdálenost podle ČSN EN ISO 13855

 • Webinář je zaměřen na jeden z nejčastějších nedostatků spojených s instalací ochranných zařízeních strojů s funkcí ochranného zastavení, a to volba typu ochranného zařízení a jeho správná implementace.
 • V této souvislosti webinář poskytuje posluchačům zásadní informace o výběru ochranných zařízení jako např. světlených závor nebo skenerů a jejich umístění v závislosti na době zastavení nebezpečných pohybů. 

ZÁZNAM KE SHLÉDNUTÍ

 

Návrh, verifikace a validace bezpečnostních funkcí strojních zařízení podle norem ČSN EN ISO 13849-1 a 2

 • Prostřednictvím tohoto webináře budou posluchači seznámeni s nejdůležitějšími požadavky norem pro návrh bezpečnostních funkcí strojů. Vysvětlíme zásadní pojmy nutné k pochopení problematiky a postupně provedeme posluchače všemi fázemi konstrukce spojenými s návrhem a ověřením bezpečnostních funkcí.

ZÁZNAM KE SHLÉDNUTÍ

 

Bezpečnostní funkce pohonů a problematika bezpečnosti vertikálních os

 • Webinář umožní posluchačům pochopit problematiku implementace bezpečnosti spojené s elektropohony. Obsah webináře řeší zásadní a často diskutované otázky této problematiky, jako např. jakým způsobem zabezpečit vertikální osy nebo jaké mám volit rychlosti v rámci různých režimů.
 • Samozřejmostí je poskytnutí informací o současných bezpečnostních funkcí a roli kontrolérů v bezpečnosti pohonů.

ZÁZNAM KE SHLÉDNUTÍ

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?