28. 1. 2019

Pilz je jedním ze 100 míst pro Průmysl 4.0!

Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg vyznamenala firmu Pilz jako jedno ze „100 míst pro Průmysl 4.0 v Baden-Württembersku“.

Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg je síť vytvořená na podnět ministerstva hospodářství země Badensko-Württembersko a tímto ministerstvem také podporovaná. Každý rok jsou firmy odměňovány za své průkopnické myšlenky, řešení a praktické aplikace na téma Průmysl 4.0. Allianz si stanovila jako cíl provázet podniky střední velikosti na jejich cestě k plnění požadavků Průmyslu 4.0. Před nedávnou dobou se jedním ze 100 míst této sítě v Bádensku-Württembersku stala i firma Pilz.

Porotu složenou z expertů - zástupců z oblasti hospodářství, vědy, průmyslové a obchodní komory, odborů a politického života zcela přesvědčil model chytré továrny. Představuje inteligentní výrobní linku, přesně vytvořenou podle zásad Průmyslu 4.0. Díky decentralizované řídicí inteligenci, mobilní servisní robotice, inteligentní diagnostice a vizualizaci a rovněž napojení na datové úložiště je možné na ukázku vyrobit různé personalizované produkty, vždy pouze 1 kus. Od senzorů přes pohony až po řídicí jednotky a roboty - všechny tyto produkty Pilz se uplatní při inteligentní výrobě.

Model se uplatní na veletrzích, tiskových konferencích, používá se k interním školením, jako testovací zařízení pro vývoj i jako příklad nové technologie (předpokládaný vývoj). Je tak možné v prostředí inteligentní továrny zavést a prověřit nové i stávající technologie (Green- and Brownfield). Z toho pak Pilz čerpá cenné poznatky a impulsy.


Další informace:

Naše řešení pro Průmysl 4.0

100 míst
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?