Doğrudan ülkenizin Pilz anasayfasına gitmek için, lütfen haritadan konumunuzu seçin. Ülkenizi seçemiyorsanız, buraya tıklayın: Genel site

Kapat
Türkiye | türkçe

Makine emniyeti alanındaki sekiz yeni direktif

2014/35/EC Alçak Gerilim Direktifi ve 2014/30/EC EMC Direktifi: Resmi Bültendeki değişiklikler AB Komisyonu tarafından yeni revize edilmiş sekiz direktifle birlikte yayınlanmıştır.

AB Komisyonu, 29 Mart 2014 tarihli sekiz yeni revize edilmiş direktif içeren AB Resmi Bülteni L 96'yı yayınlamıştır. Yeni direktiflerin uygulanması 20 Nisan 2016 tarihi itibariyle bağlayıcı olacaktır. Yeni 2014/35/EC Alçak Gerilim Direktifi ve 2014/30/EC EMC Direktifi özellikle makine üreticilerini ve operatörlerini ilgilendirmektedir.


Öncelikli Olarak Revize Edilmiş Alçak Gerilim Direktifi ve EMC Direktifi

Alçak Gerilim Direktifi ve EMC Direktifi pek çok yerde öncelikli olarak revize edilmiş ve değiştirilmiştir. İki direktifte yer alan en önemli değişiklikler özetle şu şekildedir:

 • Gerekli dokümantasyonun saklanması ve 10 yıl boyunca hazır bulundurulması gerekliliği açıkça belirtilmiştir.
   
 • Dokümantasyon, yerel yetkililerin ve işletmede yer alan veya makineyi kullanan son kullanıcıların anlayacağı bir dilde yazılmalıdır.
   
 • Mümkünse, üreticinin posta adresi makine üzerinde belirtilmelidir.
   
 • İthalatçılar/dağıtımcılar, herhangi bir emniyet veya uyum probleminin oluşması veya oluştuğunun varsayılması durumunda, pazar gözetim yetkililerini ve ilgili ulusal makamları bilgilendirmelidir.


Revize edilen direktiflere genel bakış

Mevcut Resmi Bültene göre aşağıdaki direktifler de revize edilmiştir:

 • Asansörler Direktifi 2014/33/EC
 • ATEX Direktifi 2014/34/EC
 • Basınç Ekipmanı Direktifi 2014/68/EC
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifi 2014/31/EC
 • Ölçüm Aletleri Direktifi 2014/32/EC
 • Sivil Amaçlı Patlayıcılar Direktifi 2014/28/EC


Daha fazla bilgi:

29 Mart 2014 tarihli L96 Resmi Bültenini indirmek için tıklayın

Standartların uygulanmasına ilişkin bilgilerle Emniyet Özeti