(AB) 2019/1020 Piyasa Gözetimi ve Ürünlerin Uyumluluğu ile ilgili Regülasyon

Piyasa gözetim yönetmeliği ve ürünlerin uyumluluğu

Ürünler Avrupa pazarına arz ederken, ürünle ilgili belirli yönerge ve yönetmeliklere (örneğin Makine Yönergesi, EMC Yönergesi ve Düşük Voltaj Yönergesi gibi) ek olarak genel ürün yönetmelikleri de dikkate alınmalıdır.

Bunlardan biri, Temmuz 2021'de yürürlüğe giren ürünlerin piyasa gözetimi ve uyumluluğuna ilişkin (AB) 2019/1020 yönetmeliğidir.

Yönetmelikler, yönergelerden farklı olarak, önce iç hukuka dönüştürülmeleri gerekmediğinden hemen yürürlüğe girer.

Ekonomik operatörlerin rolü

Ekonomik operatörlerin rolü

Piyasa gözetimine ilişkin yönetmelik, çeşitli ekonomik operatörlerin rolünü düzenler: üreticiler, yetkili temsilciler, ithalatçılar. Ürünlerin piyasaya verilmesiyle ilgili görevlerini tanımlar ve standartlaştırır.

Piyasa gözetim yönetmeliğinin amacı, tüketicinin CE işaretli ürünlere olan güvenini artırmak ve tüketicileri emniyetli olmayan ürünlerden korumaktır. Bu amaca piyasa gözetimi artırılarak ulaşılır. Diğer bir amaç da, Avrupa tek pazarında yalnızca Avrupa Birliği'nin yüksek düzeyde koruma gereksinimlerini karşılayan uyumlu ürünlerin sunulmasını sağlamaktır. Ayrıca, rekabet açısından tüm ekonomik operatörler için eşit şartlar oluşturulur.

Yönetmelik ayrıca pazar gözetimi için daha iyi araçlar da sağlar. E-ticarete ve online ticarete daha çok önem verilir.

(AB) 2019/1020'un ana hükümleri

Dördüncü maddede, üreticiler veya ithalatçılar için en önemli, doğrudan yeni özellikler bulunmaktadır. (AB) 2019/1020 yönetmeliğinde, ürünlerin yalnızca aşağıdaki operatörlerden biri olması gereken Birlik içinde kurulmuş bir ekonomik operatör olması durumunda piyasaya arz edilebileceği belirtilir:

 • Birlik içinde kurulmuş bir üretici
 • Üreticinin Birlik içinde kurulmadığı bir ithalatçı (Birlik içinde kurulmuş tanımına göre)
 • Üreticiden yazılı yetki belgesine sahip, Birlik içinde kurulmuş yetkili temsilci
 • Birlik içinde kurulmuş bir üretici, ithalatçı veya yetkili temsilcinin bulunmadığı, Birlik içinde kurulmuş bir icra hizmet sağlayıcısı (öncelikle online satışlar)

Üreticinin kendisi Avrupa Birliği içinde kurulmadıysa Avrupa Birliği içinde kurulmuş bir "temsilci" tayin etmeyle ilgili yeni yükümlülük vardır.

Sonuç olarak, gelecekte ekonomik operatörler sadece üreticileri, ithalatçıları ve yetkili temsilcileri değil aynı zamanda "icra hizmet sağlayıcılarını" da içerecektir. Bunlar, ticari faaliyet sırasında aşağıdaki hizmetlerden en az ikisini sunan gerçek veya tüzel kişilerdir: Söz konusu ürünlerin mülkiyeti olmaksızın, ürünlerin depolanması, paketlenmesi, adreslenmesi ve sevk edilmesi. İcra hizmet sağlayıcılarının dahil edilmesindeki amaç, AB'de kurulmuş ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu bir ekonomik operatörün her zaman bulunmasını sağlamaktır.

Ekonomik operatörlerin yükümlülükleri arasında özellikle şunlar yer alır:

 • AB uygunluk beyanının ve ilgili ürün için öngörülen teknik belgelerin düzenlendiğinin ve arşivlendiğinin doğrulanması
 • Piyasa gözetim yetkilileri tarafından talep edilmesi halinde uygunluk beyanının bir kopyası saklanmalıdır. Teknik belgelerin talep üzerine piyasa gözetim yetkililerine sunulmasını sağlamak gereklidir. Teknik belgeler, yetkili makam tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dilde hazırlanmalıdır
 • Piyasa gözetim yetkilileriyle işbirliği yaparak, herhangi bir uyumsuzluğun çözümü için derhal gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını veya bu mümkün değilse söz konusu ürünün getirdiği risklerin azaltılmasını sağlamak
 • Sorumlu ekonomik operatörün adı ve adresi ürün, ambalaj, koli veya beraberindeki belgelerde belirtilmelidir
 • Ürünlerin tehlikeli olduğuna dair herhangi bir belirti varsa piyasa gözetim yetkililerini bilgilendirin ve gerekirse düzeltici eylemleri başlatın

Yenilikler nelerdir?

Yenilikler Burada tüm yükümlülükler artık tüm ekonomik operatörler için eşit olarak geçerlidir. Açıklanan yükümlülükler, aşağıdaki yönerge veya yönetmeliklerden birinin kapsamına giren ürünlerle ilgilidir, örneğin:

 • 2006/42/EC Makine Yönergesi
 • 2014/30/EU EMC Yönergesi
 • 2014/35/EU Düşük Voltaj Yönergesi
 • 2014/68/EU Basınçlı Ekipman Yönergesi

Operatörler üzerindeki etkisi

Operatörler üzerindeki etkisi

İşletmeci şirket olarak AB'ye yalnızca açıkça atanmış bir ekonomik operatöre sahip makinelerin girdiğinden kesinlikle emin olmalısınız. Aksi takdirde, işletmeci şirket olarak ithalatçı olarak hareket ederek, yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmelisiniz.

Size nasıl destek olabiliriz?

Uzun yıllara ait deneyimimiz ve kapsamlı uzmanlığımız sayesinde Pilz, tesis ve makine kullanım ömrünün tüm aşamalarında size destek olabilir. Örneğin, Avrupa'da CE işareti gibi yasal gerekliliklerle uyumluluğu garanti edebiliriz . Dünya çapında birçok şirketin yetkili temsilcisi görevini yürütüyoruz. Bizimle iletişime geçin ve size herhangi bir yükümlülük altına girmeden tavsiyede bulunmamıza izin verin!

Bizimle buradan iletişime geçin

Ayrıntılı bilgi:

Hizmetlerimiz:

Tüm genel ürün yönetmeliklerine genel bakış

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr

Bu makale yardımcı oldu mu?