Açık tehlike alanlarını ve müdahale noktalarını ışık perdeleriyle koruyun

Tehlike alanlarını emniyet ışık perdeleriyle korumak ne zaman uygundur? Tehlike alanlarına açık erişim ve müdahale noktalarını izlemek istiyorsanız emniyet ışık perdelerini kullanın. Özellikle üretim sürecinde aktif müdahalenin gerekli olduğu (örneğin, malzeme besleme ve tahliye etme) uygulamalar için ışık perdeleri doğru seçimdir.

Robot hücrelerinde erişim koruması

Robot hücrelerinde erişim koruması

Robot hücrenize erişimi koruyucu bariyer kullanmadan mı korumak istiyorsunuz? Emniyet ışık perdeleri özellikle bariyersiz erişim gerektiren durumlar için çok uygun bir çözümdür. Bu perdeler tehlike bölgesine girişi izler ve herhangi bir kişinin girdiğini tespit ettiklerinde robotu emniyetli bir şekilde kapatırlar. Robotu yeniden başlatmak için kontrolör aracılığıyla onay verilmesi gerekir.

Robotlar için çok taraflı koruma

Emniyet bariyeri kullanmak yerine, robotlar bir çift ışık perdesi ve iki ayna sütununun birleşiminden oluşan basit bir çözümle de korunabilir. Ayna sütunları, ışık perdelerinin ışık hüzmelerini saptırır, böylece bir çift ışık perdesi, erişilebilir üç tarafı da izlemek için yeterli olur. Sonuç olarak, hem tehlike bölgesine erişim emniyetli bir şekilde izlenir hem de yer, maliyet ve kurulum süresinden tasarruf edilir!

Robot hücreleri

Presleri koruma

Preslerde erişim koruması

Preslerin korunması söz konusu olduğunda, hızlı tepki süresi ve yüksek performans seviyesine sahip sağlam ışık perdeleri yoğun talep görmektedir. Presteki çalışanlarınızı yaralanmaya karşı korumak için parmak koruması özellikli ışık perdelerine güvenebilirsiniz! Işık perdeleri korumalı alanda parmak tespit ettiği anda pres emniyetli bir şekilde durdurulur.

Pres hatları için çok taraflı koruma

Uzun pres hatlarında düzenli olarak alet değişiklikleri yapılır. Bu işlem sırasında aletler raylar üzerinde taşınarak presin içine yerleştirilir veya dışına çıkarılır. Bu durumda giriş ve çıkış alanının korunması gerekir. Yer, maliyet ve kurulum süresinden tasarruf edin! Yapmanız gereken tek şey bir çift ışık perdesiyle iki ayna sütununu birlikte kullanmak. Ayna sütunları ışık perdelerinin kızılötesi ışınlarını saptırır. İzlenecek üç tarafın da korunması için sadece bir çift ışık perdesi gerekir!

Pres hatlarının korunması

Yakın çevredeki iş istasyonlarını koruma

Yakın çevredeki iş istasyonlarını koruma

Birbirine yakın birkaç iş istasyonu varsa ışık perdeleri arasında girişim olabilir. Bu girişimden kaçınmak mı istiyorsunuz? O zaman entegre kodlamalı ışık perdelerini kullanın! Birbirlerine çok yakın olsalar bile, kodlanmış ışık perdeleri arasında girişim olmaz. Bu durum, özellikle birinci ışık perdesi çiftinin vericisi, ikinci ışık perdesi çiftinin alıcısı yönünde ışınlar yaydığında geçerlidir. Bu durumda, ışık perdesi çiftlerini farklı ışın kodlarıyla (örneğin, Kod A ve Kod B) yapılandırabilirsiniz.

Malzeme sağlama/tahliye etme için kullanılan konveyör bantlarını anlık atlatma ile koruma

Malzemelerin konveyör bandıyla sağlandığı veya başka bir yere nakledildiği durumlarda anlık atlatma özellikli ışık perdeleri sorunsuz bir şekilde çalışmayı sağlar. Bu, özellikle lojistik merkezlerinde veya depo alanlarında paketlerin nakledilmesi söz konusu olduğunda önemlidir. L tipi anlık atlatmada, malzemeler yalnızca tek bir yönde (ileri) nakledilebilir. T tipi anlık atlatma kullanıldığında malzemeler her iki yönde de (ileri ve geri) nakledilebilir.

Paket, anlık atlatma sensörleri tarafından algılanır ve paketin korumalı alandan geçmesine izin verilir. Bu sırada anlık atlatma lambası yanar. Ayrıca konveyör bandının hızı da izlenir ve veriler kontrolöre iletilir.

Konveyör bantlarının korunması

Malzeme sağlama ve tahliye etme sürecini karartma ile koruma

Karartma ile koruma

Işık perdelerinin korumalı alanına giren nesneleri gizlemek nasıl mümkün olur? Sabit veya dalgalı karartma özellikli ışık perdelerini kullanın!

Nesneler korumalı alandan kalıcı olarak geçip gittiğinde ve dolayısıyla ışık perdesinin ışınlarını kestiğinde sabit karartma gerekir. Nesneler kalıcı olarak korumalı alanın içine girip aynı zamanda örneğin, kablolarla hareket ettiğinde ve dolayısıyla ışık perdesinin belirli ışınlarını kestiğinde dalgalı karartma kullanılır. Her iki tür karartma da korumalı alana karartılan alanın dışından giriş olduğunda tehlikeli hareketi durdurur.

Arkadan erişim korumasıyla erişimi koruma

Tehlike alanlarına emniyetli erişimin yanı sıra tehlike bölgesinin kendisini de mi korumak istiyorsunuz? O zaman arkadan erişim koruması özellikli bir emniyet konseptine ihtiyacınız var. Basamaklı ışık perdeleri bu uygulama için idealdir. İki ışık perdesi çiftini bağlamak için basamaklı kablo kullanın. Birkaç tane basamaklı ışık perdesi sürekli koruma alanı oluşturur ve tek bir ışık perdesi gibi davranır. Tehlikeli hareketin yeniden başlatılmasını önlemek için bu tür uygulamalarda onaya izin verilmez.

Arkadan erişim korumasıyla koruma

Dar yerlerdeki uygulamaları koruma

Dar yerlerdeki uygulamaları koruma

Dar ışık perdeleri özellikle kazıma veya frezeleme gibi üretim süreçlerini korumak için kullanışlıdır. Çünkü tasarımda her santimetre önemlidir! Işık perdeleri, çok fazla alana ihtiyaç duymadan tehlike bölgesine yaklaşmayı izler. Korumalı alana giriş olursa makine hareketini emniyetli bir şekilde kapatır.

Dar yerlerdeki uygulamalar için doğrusal basamaklama

Erişebileceğiniz açık alanları olan makineler mi kullanıyorsunuz (örneğin, SMD montaj tesisleri)? Emniyet sensörü takmak için yeterince alan mı yok? Öyleyse makinenizi korumak için dar ışık bariyerlerini kullanın! Uzun makineler söz konusu olduğunda, basamaklı kablolar kullanarak ışık perdelerini boylamasına basamaklandırıp sürekli bir korumalı alandan yararlanabilirsiniz. Işık perdeleri korumalı alana girişi tespit ettiği anda tesisin çalışması emniyetli bir şekilde durdurulur.

Lineer basamaklama ile koruma
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr