Temel ögeler - AB'deki uyarlanmış standartlar, direktifler ve kanunlar

Standartlar, direktifler ve kanunlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Standartlar kafa karıştırıyor

Avrupa birliği daha da birleşiyor. Bu da mühendislik alanındaki kanunların, yönetmeliklerin ve hükümlerin daha da uyumlu hale getirilmesine yol açıyor. AB genel emniyet hedeflerini ilk olarak direktiflerle belirler. Bu emniyet hedefleri belirli özellikleri gerektiriyor. Standartlar aracılığıyla özel yönetmelikler . .

AB direktifleri, AB üye ülkesinin bunları kendi iç hukukuna dahil etmeden yürürlüğe girmiyor. Her AB ülkesinde, bir kanun ya da hüküm ilgili AB direktifine atıfta bulunur ve böylece onu iç hukuk seviyesine çıkarır.

Yönetmelikte durum farklıdır. Bir AB yönetmeliği, AB Komisyonu tarafından onaylandıktan hemen sonra, iç hukuka dahil edilmesine gerek kalmadan yürürlüğe girebilir.

Karşılanan standartlar, karşılanan gereksinimler - uyarlanmış standartlar

Standartların tek başına herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmaz. AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanana ya da iç hukukta, kanunlar ve hükümlerde geçene kadar standartların tek başına herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmaz. Uyarlanmış bu standartların yayımlanması "uygunluk varsayımı" doğurur. Standartları uygulayan kullanıcılar bu nedenle kanunlara ve direktiflere uygun davrandıklarını var sayarlar. Bunu kanıtlama yükümlülüğü ise iddia durumunda geçerlidir. Eğer uyarlanmış bir standart uyarlanmamış bir standarda referans veriyorsa, ikinci standart bu uyarlanmaya uygun bir statü kazanır.

 

Temel ögeler - AB'deki uyarlanmış standartlar, direktifler ve kanunlar

AB standartlarına uyum çalışmaları; danışmanlık firması ERNST & YOUNG, HAS yüklenicisi olarak onaylandı

Dosyalarla labirent

Uluslararası standardizasyon çalışması önemlidir ancak Avrupa direktifleri ve yönetmeliklerine uyum sağlanmadan uygulamada eksik kalır ve amacına ulaşamaz. En kötü durumda, IEC ve ISO düzeyindeki farklı ürün ve emniyet gereklilikleri standartların CEN/CENELEC sürümleri haline gelebilir. Bu, küresel pazar oyuncuları olarak ticari kuruluşlar için çok önemli bir durumdur!

Günümüzde standartlar neredeyse her zaman uluslararası IEC ve ISO düzeyinde geliştirilmekte ve yayınlanmaktadır. İdeal bir senaryoda, bunlar değişmeden Avrupa standartlarına uyarlanmalıdır. AB'de uyarlanmış standartlar olarak benimsenme sorumluluğu Avrupa Komisyonu'na aittir. Bu, AB/EC direktiflerinin/yönetmeliklerinin temel sağlık ve emniyet gereksinimleriyle karşılaştırmayı uyarlanmış standart danışmanlarına (HAS Danışmanları) vermiştir. Ocak 2022'ye kadar, HAS yüklenicisi olarak görev yapan danışmanlık firması ERNST & YOUNG (E&Y) tarafından onay, koordinasyon ve bütçe takibi yapıldı. Ancak, bu danışmanlık fonksiyonu için AB bütçesi Ekim 2021'e kadar harcandı ve uyum süreci durdu.

Yeni sözleşme (yine sözleşme ortağı olarak EY ile) Ağustos 2022'den beri yürürlüktedir. Bu arada uyumlaştırma çalışmaları da az ya da çok askıya alınmış. Sonuç, Resmi Avrupa Gazetesi'nde yayının mümkün olan en kısa sürede gerçekleşebilmesi için şimdi adım adım işlenmesi gereken, önemsiz olmayan bir uyumlaştırma birikimidir.

Yeni sözleşme aşağıdaki önemli ve ilgili değişiklikleri içermektedir:

  1. HAS danışmanları, değerlendirme çalışma sürelerinin en fazla %25'ini toplantılara katılarak ve standartlar komiteleri içinde iletişim kurarak geçirebilirler. Bu, daha önceki bir aşamada uyum farklılıklarını önleme avantajına sahiptir.
  2. Gelecekte, uyumlaştırma değerlendirmesi için açık, yapılandırılmış bir değerlendirme prosedürü olacaktır:
  • ISO/IEC ve CEN/CENELEC = "UYUMLU" uyumlaştırma sapmaları YOK
  • Kritik uyumlaştırma sapmaları = "UYGUNLUK EKSİKLİĞİ" = Uygunluk varsayımı sağlanmadı veya
  • "KOŞULLU UYGUNLUK" = Sınırlamalara uygunluk varsayımı

Yeni sözleşmenin ve değişen operasyonel prosedürün, standartların daha hızlı uyarlanması ve nihai olarak Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanması ile uyum çalışmalarını daha verimli hale getirmesi umulmaktadır. Sonuç olarak, direktif ve yönetmeliklere uygunluk karinesi resmen ve nihai olarak sağlanacaktır.

Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde uyarlanmış standartları yayınlama prosedürü

18.3.2019'da AB Komisyonu, 2006/42/EC Makine Direktifi ile ilgili olarak makineler için uyarlanmış standartlar listesindeki değişiklikleri özetleyen (AB) 2019/436 Uygulama Kararını Resmi Gazetede yayınladı. Uygulaması, 2006/42/EC Makine Direktifi uyarınca uygunluk varsayımını tetikleyen standartların listesini güncelledi.

Uyarlanmış standartların tam listesi, yukarıdaki karar yürürlüğe girene kadar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır. Bu yayın bir sonraki kataloğun yayınlanmasına kadar geçerliliğini korudu. Bu kataloğun Makine Direktifi kapsamında uyarlanmış tüm standartlara genel bir bakış içeren son sürümü 9 Mart 2018 tarihinde yayınlanmıştır.

Yayın uygulaması temelden değişti.

(AB) 2019/436 uygulama kararından itibaren, sadece önceki belgede yapılan değişiklikler açıklanır; tamamlanmış ve konsolide bir liste artık görünmez.

Yayınlarda artık toplam 3 ek içeren aşağıdaki yapı bulunmaktadır:

  • Ek I: Yeni yayınlanan uyarlanmış standartlar
  • Ek II: Belirli kısıtlamalarla birlikte bir önceki yayına ek olarak yayınlanan uyarlanmış standartlar
  • Ek III: Avrupa Birliği Resmi Gazetesinden çıkarılan daha önce uyarlanmış standartlar

Bu ilk karardan bu yana, düzenli aralıklarla, yukarıda açıklanan prosedüre uymanız gereken başka kararlar ortaya çıktı. AB Komisyonu'nun ana sayfasında bu kararlara bir genel bakış bulabilirsiniz. Burada Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan uyarlanmış tüm standartların bir özetini bulacaksınız. Özette, listenin hazırlandığı tarihte uygunluk varsayımı bulunan tüm standartların yanı sıra Resmi Gazeteden halihazırda çıkarılmış olan standartlar bulunur.

Ancak bu özetin yasal bir gücü yoktur. AB Komisyonu bu özeti yalnızca bilgi amaçlı vermektedir. Özetin düzenli olarak güncellenmesini ve doğru olmasını sağlamak için her türlü önlem alınmış olsa da, belirli bir noktada hatalar meydana gelebilir ve özette eksikler olabilir. Bu nedenle kullanıcının, uygulama kararlarında kendileriyle ilgili standartlara dikkat etmek dışında bir alternatifi yoktur.

Desteğe ihtiyacınız olursa Pilz kapsamlı bir makine emniyeti hizmetleri yelpazesi sunar.

Hizmetlere

Uyarlanmış standartların Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanması için yeni prosedür belirlendi

Genel Bakış

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr