Hvad forstår man ved samlinger af maskiner?

I maskindirektivet 2006/42/EF taler man om "samlinger af maskiner", når enkeltstående maskiner fungerer sammen eller er placeret på en sådan måde, at de skal betragtes som en samlet enhed.

For at kontrollere om der er tale om samlinger af maskiner, afklares det, om der findes enten en produktions- eller sikkerhedsteknisk sammenhæng.

1. Produktionsteknisk sammenhæng?

Ja Fortsæt med 2.
Nej EF-overensstemmelseserklæring for og CE-mærkning af de enkeltstående maskiner

2. Sikkerhedsteknisk sammenhæng?

Ja Samlinger af maskiner i maskindirektivets forstand, EF-overensstemmelseserklæring og CE-mærkning for samlingerne af maskiner
Nej EF-overensstemmelseserklæring for og CE-mærkning af de enkeltstående maskiner

Hvis der er tale om "samlinger af maskiner", og der skal udstedes en EF-overensstemmelseserklæring, betragtes den person, der sammenbygger eller har fået sammenbygget "samlingerne af maskiner" af individuelle maskiner eller delmaskiner, som fabrikant. Dette kan både være fabrikanten af en enkeltstående maskine eller en delmaskine og den driftsansvarlige for de skabte "samlinger af maskiner". Det er vigtigt at regulere dette kontraktligt, fordi den driftsansvarlige ellers vil blive betragtet som fabrikant.

Den, der optræder som fabrikant af "samlinger af maskiner", har ansvaret for, at samlingerne som helhed opfylder kravene til sikkerhed og sundhedsbeskyttelse i maskindirektivet 2006/42/EF.

Opgaverne for fabrikanten af "samlingerne af maskiner" omfatter følgende:

  1. Udarbejdelse af den tekniske dokumentation: I henhold til bilag VII i maskindirektivet 2006/42/EF udarbejder fabrikanten den nødvendige tekniske dokumentation.
  2. Risikovurdering og -nedsættelse: Der fokuseres her især på grænsefladerne mellem de forbundne maskiner.
  3. Udarbejdelse af brugsanvisningen: Fabrikanten udarbejder en omfattende brugsanvisning for de komplette "samlinger af maskiner". Her er brugsanvisningerne og vedligeholdelsesvejledningerne for de enkelte maskiner også en del af den samlede dokumentation.
  4. Gennemførelse af proceduren for overensstemmelsesvurdering: I henhold til artikel 12 og bilag VIII-X i maskindirektivet 2006/42/EF gennemfører fabrikanten den relevante procedure for overensstemmelsesvurderingen af "samlingerne af maskiner".
  5. Udarbejdelse og underskrivning af EF-overensstemmelseserklæringen: I henhold til bilag II i maskindirektivet 2006/42/EF udarbejder fabrikanten EF-overensstemmelseserklæringen for "samlingerne af maskiner".
  6. Anbringelse af typeskiltet og CE-mærkningen: Fabrikanten anbringer et separat typeskilt med de foreskrevne oplysninger og CE-mærkningen på "samlingerne af maskiner" i overensstemmelse med bilag III i maskindirektivet 2006/42/EF.
  7. Integration af dokumentation: EF-overensstemmelseserklæringerne og brugsanvisningerne for færdige maskiner samt inkorporeringserklæringerne og monteringsvejledningerne for delmaskiner, der indgår i "samlingerne af maskiner", tilføjes til den tekniske dokumentation for "samlingerne af maskiner".

Det er vigtigt at følge disse trin nøje for at sikre "samlingerne af maskiners" sikkerhed og overensstemmelse.

Uddybende links

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?