Danmark | dansk

Principper for CE-mærkning

Målsætning

CE-mærkningsprocessen beskriver fremgangsmåden for certificering af produkter i overensstemmelse med bestemmelserne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I slutningen af processen dokumenteres det med anbringelsen af CE-mærkaten, at alle nødvendige sikkerhedskrav i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF er opfyldt. Du får en introduktion til emnerne omkring maskindirektivet 2006/42/EF og dets krav til CE-mærkning af maskiner. Hvilke maskiner er omfattet af maskindirektivet? Hvilket ansvar har maskinbyggere (producenter) og maskinbrugere (arbejdsgivere)? På dette kursus får du svarene på de spørgsmål, som opstår i forbindelse med maskinfremstilling samt køb og idrifttagning af nye og eksisterende maskiner. Derudover får du et indblik i de tilhørende standarder for design og konstruktion af maskiner, som markedsføres og anvendes i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kurset fører dig skridt for skridt gennem de nødvendige processer for CE-mærkning af maskiner. Sammen med erfaringerne fra de praktiske øvelser på en 3D-maskinmodel kan du efter kurset vurdere dine maskiners status endnu bedre og sikre overensstemmelse.

Viderekomne

Indhold

 • Anvendelsesområde for og krav i maskindirektivet 2006/42/EF
 • Væsentlige beskyttelsesforanstaltninger for arbejdet
 • Harmoniserede standarder i maskindirektivet 2006/42/EF
 • Europæisk lovgivning for maskiner og anlæg
 • Principper og fremgangsmåde for CE-mærkning af maskiner
 • Ansvarsområder for maskinens komplette livscyklus
 • Krav til dokumentationen: Overensstemmelseserklæring, teknisk dokumentation og anbringelse af CE-mærket

Målgrupper

Dette kursus henvender sig især til maskinproducenter, maskinimportører og -integratorer med særligt ansvar inden for CE-mærkning. Endvidere henvender det sig til personer, som i det daglige arbejde er ansvarlige for maskinsikkerhed, f.eks.:

 • Idrifttagningspersonale
 • Konstruktører
 • Projektledere
 • Planlæggere
 • Systemintegratorer
 • Sikkerhedsansvarlige
 • Produktionsledere og -ansvarlige
 • Ansvarlige for ombygninger og vedligeholdelse af maskiner og anlæg
 • Tekniske indkøbere

Dine fordele

 • CE-mærkning i overensstemmelse med direktiverne
 • Stor relation til praksis gennem øvelse og implementering ud fra en eksempelmaskine

Fredericia

Bestillingsnummer 1T000041
Varighed 1 dag
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:15
Maksimalt deltagerantal 20
Pris DKK 3.950,- pr. person
Yderligere information
Kursusformular
Datoer og ansøgning
19. feb. 2019
3. sep. 2019

København

Bestillingsnummer 1T000041
Varighed 1 dag
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:15
Maksimalt deltagerantal 20
Pris DKK 3.950,- pr. person
Yderligere information
Kursusformular
Datoer og ansøgning
13. maj 2019
10. dec. 2019

Inhouse-kursus

Bestillingsnummer 1T000035
Varighed Efter aftale
Maksimalt deltagerantal Efter aftale
Pris Efter aftale
Yderligere information
Kursusformular
Datoer og ansøgning
På forespørgsel
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk