Danmark | dansk

Sikkert driftsstop (SOS)

Bevægelsesfunktionen Safe Operating Stop (SOS) overvåger aksens opnåede stop-position og forhindrer, at positionsvinduet forlades. Samtidig bibeholdes drevets reguleringsfunktioner i fuldt omfang. Hvis det overvågede positionsvindue forlades, sker der en sikker frakobling af drevet.