Sikker hastighedsovervågning med PNOZ s30

Stand-alone-hastighedsvagten PNOZ s30 sørger for sikker hastighedsovervågning i dine maskiner. PNOZ s30 egner sig til sikker overvågning af omdrejningstal, stilstand, position og omdrejningsretning samt overvågning af et hastighedsområde og akselbrudsovervågning af f.eks. gear.

Applikationer inden for hastighedsovervågning

Hastighedsvagten PNOZ s30

Ved at anvende hastighedsvagten PNOZ s30 opfylder du maskindirektivet med kravet om i forbindelse med drevovervågning at overvåge driftstilstanden og opretholde den sikkert, når drevet standses, og dermed beskytte betjeningspersonalet.

Hastighedsvagten PNOZ s30 anvendes i mange forskellige applikationer og til overvågning af diverse funktioner. Den brugervenlige konfiguration udføres direkte på modulet eller evt. ved hjælp af PNOZsigma Configurator. Typiske anvendelsesområder for hastighedsovervågning er f.eks. afbalanceringsmaskiner, højlagre, centrifuger, tappeanlæg, vindenergianlæg og forlystelsesparker. De sikkerhedsfunktioner, som kan overvåges, i overensstemmelse med EN 61800-5-2, er angivet nedenfor.

Hastighedsovervågning med PNOZ s30 – dine fordele

 • Komfortabel konfiguration via PNOZsigma Configurator
 • Parameterindtastning og diagnose via belyst display
 • Forvarsel om frakobling, når en defineret omskiftningstærskel nås
 • "Autoreset" ved parameterpost-omskiftning under omdrejningsretnings- og positionsovervågning
 • Kontaktudvidelsen PNOZ s22
 • Sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2
 • "Synkron start" mulig for alle udgange
 • "Kan ikke eftertrigges" som ny indstillelig frakoblingsforsinkelsestid
 • Kan anvendes i elevatorer i overensstemmelse med standarderne EN 81-20 / EN 81-50

PNOZsigma Configurator

Konfigurationen af hastighedsvagten sker hurtigt og enkelt med PNOZsigma Configurator eller direkte på modulet via det belyste display. Standarderne EN ISO 13849-1 opfyldes indtil PL e og EN IEC 62061 indtil SIL CL 3.

Sikkerhedsfunktionerne implementeres i overensstemmelse med EN 61800-5-2.

Mere om PNOZsigma Configurator

Hastighedsvagten PNOZ s30 reloaded – nye funktioner i version 3.0

Hastighedsvagten PNOZ s30 har fra version 3.0 en konfigurerbar analog udgang. Denne overfører den sikkert målte hastighed som proportionalt 0-20 eller 4-20 mA-signal til styringen.

Med den analoge udgang har du ikke behov for yderligere sensorer til hastighedsregistrering. Her viser hastighedsvagten PNOZ s30 også over- og underskridelser af fastlagte advarselstærskler ved hjælp af et sikkert udgangssignal. Op til tre sikkerhedsfunktioner kan knyttes logisk til hinanden ved hjælp af AND- og OR-forbindelser.

 

 

Hastighedsvagten PNOZ s30 reloaded

Hastighedsvagtens sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2

Safe Speed Range (SSR) – Sikkert hastighedsområde

Den sikre overvågning af hastighedsområdet (SSR – Safe Speed Range) opnås med en kombination af den sikre overvågning af maksimumhastigheden – "Sikkert begrænset hastighed (SLS – Safely Limited Speed)" og den sikre overvågning af minimumhastigheden – "Sikker hastighedsovervågning" (SSM – Safe Speed Monitor). Den sikre overvågning af hastighedsområdet defineres således ved, at den overvågede hastighed skal bevæge sig i en korridor mellem en minimal og en maksimal hastighed.

Safe Direction (SDI) – Sikker bevægelsesretning

Ved hjælp af den sikre overvågning af bevægelsesretningen (SDI – Safe Direction) sikres det, at et drev kun bevæger sig i den definerede retning. Hvis der opstår en afvigelse i bevægelsesretningen, registreres denne sikkert, og den passende reaktion udløses. Overvågningen af den sikre bevægelsesretning anvendes i praksis i tilfælde, hvor et fareområde gøres tilgængeligt, mens en maskine bevæger sig i en sikker retning.

Safe Speed Monitor (SSM) – Sikker hastighedsovervågning

Den sikre hastighedsovervågning (SSM – Safe Speed Monitor) meddeler, når en defineret minimumhastighed underskrides. Dette kan f.eks. anvendes til at gøre et fareområde tilgængeligt, så snart en fastlagt hastighed underskrides. Som afgrænsning til dette meddeler funktionen "Sikkert begrænset hastighed (SLS – Safely Limited Speed)", når en defineret maksimumværdi overskrides.

Safe Operating Stop (SOS) – Sikkert driftsstop

Med den sikre overvågning af driftsstoppet (SOS – Safe Operating Stop) garanteres der en sikker positionsovervågning. Afhængigt af konfigurationen sørges der for, at stilstanden eller et defineret positionsvindue overvåges. Når det fastlagte område forlades, udløses der en passende fejlreaktion.

Safe Speed Range (SSR)

Safe Speed Range (SSR)

Safe Direction (SDI)

Safe Direction (SDI)

Safe Speed Monitor (SSM)

Safe Speed Monitor (SSM)

Safe Operating Stop (SOS)

Safe Operating Stop (SOS)

Eksempler på anvendelse

Sikkert arbejde med åbnede beskyttelsesgitre

Sikkert arbejde med åbne beskyttelsesgitre giver:

 • Reducerede klargøringstider på grund af bedre overblik i klargøringsområdet
 • Større arbejdssikkerhed ved hjælp af sikring af bevægelsesretningen i overensstemmelse med den valgte rykvise funktion
 • Større arbejdssikkerhed ved hjælp af sikkert begrænsede klargøringshastigheder
Sikkert driftsstop (SOS og SS2)

Sikkert driftsstop (SOS og SS2) giver større produktivitet ved hjælp af:

 • Bibeholdelse af aksesynkronisme
 • Enklere og hurtig genstart af anlæggene
 • Større sikkerhed ved hjælp af beskyttelse mod uventet genstart af anlægget

Kontaktudvidelse med PNOZ s22 – dobbelt så god

Kontaktudvidelse med PNOZ s22
 • 2 relæfunktioner, der kan aktiveres uafhængigt af hinanden, i overensstemmelse med PL e, EN ISO 13849-1, i alt 6 sikkerhedskontakter (sluttere) uden forsinkelse og 2 hjælpekontakter (brydere) uden forsinkelse
 • Hhv. 3 sikkerhedskontakter og 1 hjælpekontakt, der kan aktiveres separat, således at udgangene fra basismodulet PNOZ s30 kan tildeles forskellige funktioner.
 • Sikker adskillelse mellem de to relæfunktioner muliggør omskiftning af forskellige potentialer

 

Vores produktprogram: Hastighedsovervågning

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk