19. aug. 2020

Nu kan du arbejde i renrum med servicerobotteknologi-moduler fra Pilz!

Moderne produktions- og udviklingsprocesser kræver meget ofte omgivelser, hvor grænseværdier for den luftbårne partikelkoncentration ikke må overskrides. Renrum fremviser en yderst lav koncentration af luftbårne partikler og er altid nødvendige i de tilfælde, hvor partiklerne kan genere eller hæmme arbejdet.

Behovet for renrum er alsidigt. De er efterspurgt bl.a. inden for produktionen af halvledere, medicoteknik, optik og laserteknologi og også inden for steril produktion af læge- og levnedsmidler. Kategoriseringen af renrum sker på baggrund af forskellige standarder.

Servicerobotteknologi-moduler: Renrumscertificering i overensstemmelse med EN ISO 14644

Servicerobotteknologi-modulerne fra Pilz er certificeret i overensstemmelse med EN ISO 14644. Denne standard fastlægger præcis, at inden for halvlederteknologi skal kontaminering via partikler undgås. ISO-standarden regulerer til gengæld målebetingelserne – f.eks. det mindste antal målepunkter pr. areal. DIN EN ISO 14644-1 definerer de ni renrumsklasser fra ISO 1 til ISO 9. De strengeste krav gælder derved for ISO 1, der udgør den reneste klasse. Op til ISO 9 aftager kravene.

I certificeringsprocessen fra Colandis blev manipulatormodulet PRBT 6 fra Pilz testet og godkendt til ISO 3. Dermed er servicerobotteknologi-modulerne som skabt til alt renrumsarbejde i denne kategori – f.eks. inden for produktionen af mikroelektronik i forbindelse med wafer-håndtering.

Vil du gerne vide mere om servicerobotteknologi-modulerne og renrumscertificeringen? Vi rådgiver dig gerne!

Yderligere oplysninger:

Servicerobotteknologi-moduler

Manipulatormodul PRBT 6 fra Pilz
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?