CRSE – Certified Robot Safety Expert

Bestillingsnummer 1T000128 | Ekspert

Målsætning

CRSE – Certified Robot Safety Expert formidler ekspertviden om udvikling og implementering af sikre styringssystemer til integration af robotapplikationer. CRSE er certificeret af TÜV NORD og er en internationalt anerkendt kvalificering. I forbindelse med videreuddannelsen fortælles der om aktuelle krav fra de pågældende direktiver og standarder. I den forbindelse ses der nærmere på stationære og mobile robotters sikkerhed. Førerløse transportsystemer og samarbejdende robotter belyses også. Du lærer, hvilke regler der skal overholdes ved idrifttagning, drift, adgang, vedligeholdelse og konfiguration af forskellige robotsystemer. I løbet af kursets to dage fokuseres der særligt på den komplekse robot-livscyklus. Gennemgangen indeholder lovgivning, standarder og tekniske rapporter. Vi fortæller, hvordan du udvikler og verificerer foranstaltninger til sikring i arbejdsområder med robotter.

Når prøven er bestået, får du et uafhængigt certifikat, udstedt af TÜV NORD, som bevis for din kvalifikation. Certifikatet er anerkendt over hele verden og giver dig ret til at bruge titlen "CRSE – Certified Robot Safety Expert".

CRSE – Certified Robot Safety Expert

Indhold

Overblik over maskindirektivet

 • Maskindirektivet i relation til robotapplikationer i Europa
 • Producenters, robotintegratorers og driftsansvarliges roller og ansvarsområder

Robotteknologi

 • Definition af og begreber om robotter
 • Anvendelse af robotteknologi
 • Robotarmens og robotstyringens opbygning/funktion

Standarder

 • Gennemgang af de aktuelle standarder for robotapplikationer
 • Anvendelse af ISO 10218­1 og ­2
 • Gennemgang af tekniske specifikationer

Risikovurdering for robotceller

 • Identifikation af risici for maskinoperatører, vedligeholdelsespersonale og personer, der har ansvaret for konfiguration af anlægget
 • Robotspecifikke beskyttelsesforanstaltninger og sikkerhedsfunktioner
 • Workshoppen "Risikovurdering af robotintegration"

Farlige energier i robotceller

 • Styring af farlige energier i robotceller
 • Sikker adgang til robotceller
 • Workshoppen "Sikring af personer, der arbejder i områder, hvor der anvendes robotter". Til disse personer hører f.eks. operatører, områdeansvarlige samt vedligeholdelses- og konfigurationspersonale.

Validering

 • Verificering af det sikre styringssystem
 • Nødvendig test af det sikre styringssystem
 • Nødvendig dokumentation til valideringen
 • Workshoppen "Opnåelse af det nødvendige Performance Level for sikkerhedsfunktioner"

Målgrupper

CRSE henvender sig især til maskinproducenter, integratorer af robotceller, brugere af robotter, projektingeniører og konstruktører af robotceller. Derudover er CRSE særligt rettet mod personer, der er ansvarlige for robotsikkerhed i deres daglige arbejde.

Forudsætninger

For at kunne deltage med succes i ekspertkurset, der varer to dage, skal du have tilstrækkelig viden om robotsikkerhed. Hertil hører bl.a. følgende:

 • omfattende forhåndsviden om robotsikkerhed
 • deltagelse i kurserne "Krav til sikker anvendelse af robotter" og "Sikkert menneske-robot-samarbejde"
 • Deltagelse i et af de to ovennævnte kurser og "CMSE – Certified Machinery Safety Expert"

Er du ikke sikker på, om din aktuelle kvalifikation opfylder det påkrævede niveau? Så kontakt os. Vi rådgiver dig individuelt og viser dig mulige alternativer til at komme op på kvalifikationsniveauet for CRSE.

Henvisning

Kursusindholdet henvender sig specielt til personer, som er direkte eller indirekte ansvarlige for robotsikkerhed og -integration. Dette kursus indeholder en prøve ved afslutningen af dag nummer to. Når prøven er bestået, får du det globalt anerkendte TÜV-NORD-certifikat som "CRSE – Certified Robot Safety Ekspert". Certifikatet er gyldigt i fire år og kan derefter forlænges med yderligere fire år ved at deltage i recertificeringen.

Dine fordele

 • Få omfattende viden om kravene i relevante direktiver og standarder for robotsikkerhed og integration af robotter.
 • Få at vide, hvordan du styrer robotprojekter lige fra risikovurdering over sikkerhedsopgradering til funktionel implementering.
 • Lær, hvordan systemer til funktionel sikkerhed konstrueres i overensstemmelse med EN ISO 10218­1 og ­2.
 • Opnå internationalt anerkendt kvalifikation inden for robotsikkerhed og -integration.

Du ønsker at bestille denne uddannelse på en anden dato, eller på et andet sted og / eller at bestille en anden uddannelse type? Kontakt os venligst. Vi er glade for at informere dig personligt.

Din individuelle forespørgsel
Varighed
2 dage
Tid
Kl. 9:00 - 16:30
Maks. antal deltagere
30 personer
Pris pr. deltager
1.600 EUR pr. person
Dato/tilgængelighed
På forespørgsel Forespørgsel
Tilgængelige pladser Kun få pladser tilbage Lukket
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk