Maskinsikkerhedsekspert

Bestillingsnummer 1T000179 | Viderekommende

Målsætning

Målet med dette kursus er at give deltagerne omfattende viden og færdigheder inden for sikring af maskiner og anlæg.
Deltagerne får en grundlæggende viden omkring det lovgivningsmæssige grundlag for den påkrævede CE mærkning, ligesom kurset detaljeret gennemgår de enkelte trin i CE- mærkningsprocessen med udgangspunkt i anvendelsen af harmoniserede standarder.

Derudover sætter kurset fokus på nødvendigheden og udarbejdelsen af den lovpligtige risikovurdering samt risikonedsættelsesstrategi. Dette gøres dels som en teoretisk gennemgang, men i høj grad også ved praktiske øvelser, hvor det indlærte omsættes til praksis.

En fundamental del af risikonedsættelsesstrategien er maskinens sikkerhedsstyresystem, som skal opfylde omfattende og specifikke krav. Deltagerne får på kurset de grundlæggende færdigheder til at kunne deltage i konstruktion og validering af sikkerhedsstyresystemer på maskiner og anlæg.

Som ”Maskinsikkerhedsekspert” har du det nødvendige grundlag for at kunne deltage aktivt i CE-mærkningen af maskinen, herunder den praktiske udførelse af sikkerhedsrelaterede opgaver.

Viderekomne

Indhold

Dag 1

Principper for CE-mærkning

Målsætning

CE-mærkningsprocessen beskriver fremgangsmåden for certificering af maskiner i overensstemmelse med bestemmelserne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Som det sidste trin i processen dokumenteres det med anbringelsen af CE-mærkepladen, at alle væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF er opfyldt. Du får en introduktion til emnerne relateret til Maskindirektivet 2006/42/EF og dets krav til CE-mærkning af maskiner. Hvilke maskiner er omfattet af Maskindirektivet? Hvad er maskinbyggerens (producentens) ansvarsområder, og hvad er slutbrugerens (arbejdsgiverens)? På dette kursus får du svarene på de spørgsmål, som opstår i forbindelse med fremstilling af maskiner samt køb og idrifttagning af nye og eksisterende maskiner. Derudover får du et indblik i de tilhørende standarder for design og konstruktion af maskiner, som markedsføres og anvendes i EØS. Kurset giver dig en trin-for-trin beskrivelse af de nødvendige processer for CE-mærkning af maskiner. Sammen med erfaringerne fra de praktiske øvelser på en 3D-model kan du efter kurset i højere grad vurdere dine maskiners status og sikre overensstemmelse.

Indhold

 • Maskindirektivet 2006/42/EF, anvendelsesområde og krav
 • Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav
 • Harmoniserede standarder under Maskindirektivet 2006/42/EF
 • Europæisk lovgivning i forbindelse med maskiner og anlæg
 • Principper og fremgangsmåde for CE-mærkning af maskiner
 • Ansvarsområder inden for rammerne af en maskines komplette livscyklus
 • Krav til dokumentationen, herunder overensstemmelseserklæringen, det tekniske dossier og anbringelse af CE-mærket

Dag 2

Workshop om risikovurdering af maskiner

Målsætning

Workshoppen giver dig omfattende viden og færdigheder, som du kan bruge til at foretage risikovurdering af maskiner i overensstemmelse med EN ISO 12100. Risikovurderingen er nødvendig og et grundlæggende element i forbindelse med maskinsikkerhed samt det første skridt for at kunne overholde lovmæssige bestemmelser (Maskindirektivet 2006/42/EF) og standarder. Denne workshop guider dig ved hjælp af billeder og videoer gennem processen med risikovurdering af maskiner – altid interaktivt og praksis baseret. Målsætningen er at kunne  identificere risici og udføre risikovurderinger (alvorlighed og sandsynlighed for forekomst). Anvendelse af  hensigtsmæssige foranstaltninger til risikonedsættelse og fastlæggelse af tilbageværende risici er også indeholdt i dette kursus.

Indhold

 • Direktiver og standarder for risikovurdering
 • Anvendelse af forskellige metoder for risikovurdering
  • HRN (Hazard Rating Numbers)
  • Risikomatrix
  • Risikograf
 • Styringshierarki
 • Risikonedsættelse og tilbageværende risici
 • Velgennemprøvede foranstaltninger for risikovurdering
 • Praktiske eksempler

Dag 3

Sikkerhedsdesign i henhold til EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061

Målsætning

Målet med dette kursus er at introducere dig til de processer og de standarder, som er vigtige i forbindelse med  design og vurdering af sikkerhedsrelaterede styresystemer. Dette kursusbeskæftiger sig med, hvordan EN ISO 13849-1 (standard for sikkerhedsrelaterede styresystemer) anvendes i forbindelse med automatisering og ved konstruktion af maskiner og anlæg. Derudover introduceres kravene i EN/IEC 62061.

Indhold

 • Sikkerhedsmæssige bestemmelser og standarder (introduktion)
 • Standarderne for sikkerhedsrelaterede styresystemer
  • EN ISO 13849-1
  • EN/IEC 62061
 • Overordnede designprincipper for sikkerhedsrelaterede styresystemer, herunder opbygning af sikkerhedsfunktioner
 • Beregning af Performance Level (PL) og Safety Integrity Level (SIL)
 • Anvendelse af softwareværktøjet PAScal
 • Praktiske eksempler
Viderekomne: Maskinsikkerhedsekspert

Målgrupper

 • Konstruktører inden for mekaniske eller elektriske løsninger samt inden for styrings- og maskinteknik
 • Teknikere inden for styringsteknik
 • Systemintegratorer
 • Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
Københavnsområdet
Varighed
3 dage
Tid
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:15
Maks. antal deltagere
20
Pris pr. deltager
DKK 11.190,-
Dato/tilgængelighed
På forespørgsel Forespørgsel
Fredericia
Varighed
3 dage
Tid
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:15
Maks. antal deltagere
20
Pris pr. deltager
DKK 11.190,-
Dato/tilgængelighed
fra 07.10.2024 Registrer
Inhouse-kursus
Varighed
Efter aftale
Tid
Maks. antal deltagere
Efter aftale
Pris pr. deltager
Efter aftale
Dato/tilgængelighed
På forespørgsel Forespørgsel
Tilgængelige pladser Kun få pladser tilbage Lukket

Du ønsker at bestille denne uddannelse på en anden dato, eller på et andet sted og / eller at bestille en anden uddannelse type? Kontakt os venligst. Vi er glade for at informere dig personligt.

Din individuelle forespørgsel