Væsentlig ændring

Hvad er en væsentlig ændring?

Følgende fortolkning findes til maskindirektivet 2006/42/EF: Vejledning til brug af maskindirektivet 2006/42/EF 2. 2. udgave juni 2010, §72 4. afsnit – Nye og brugte maskiner: Afsnit 2.1:

"Maskindirektivet gælder også maskiner, der er bygget på brugte maskiner, som er blevet omdannet eller ombygget i så væsentlig grad, at resultatet må anses for at være en ny maskine."

Det ubestemte begreb "i væsentlig grad" konkretiseres desuden i et fortolkningspapir fra det tyske social- og arbejdsministerium (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)) og delstaterne. Dette papir gælder grundlæggende kun for Tyskland.

Hvad medfører en væsentlig grad af omdannelse eller ombygning?

Hvis resultatet af risikovurderingen er, at der foreligger en væsentlig ændring, skal maskinen (produktet) i henhold til produktsikkerhedsloven (ProdSG) betragtes som en ny maskine (et nyt produkt). Det betyder, at kravene til markedsføring (processen med vurdering af overensstemmelse) skal opfyldes. For brugeren betyder det et meget omfattende godkendelsesarbejde!
 

Kilde:

Fortolkningspapir fra BMAS: Emne "Væsentlig ændring af maskiner", bekendtgørelse fra BMAS fra 09.04.2015, referencenummer IIIb5-39607-3, offentliggjort i Gemeinsames Ministerialblatt GMBI, s. 183.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?