Direktiver og love

Verdensomspændende sikkerhed for menneske og maskine

Direktiver og love

I de fleste af verdens lande findes der forpligtende forskrifter for sikring af maskiner og anlæg. Få information om de vigtigste sikkerhedstekniske retlige principper i:

Direktiver og love i Europa (EF-direktiver)

EF-direktiver er et særegent fænomen inden for Den Europæiske Unions lovgivning, fordi de ikke er direktiver i ordets oprindelige forstand. De henvender sig nærmere til de nationale lovgivere i EU. Lovgiverne anmodes om at implementere de europæiske direktiver i national ret. Det gennemføres f.eks. i Tyskland som regel via produktsikkerhedsloven (ProdSG).

Ved sikker konstruktion af maskiner skal kravene i alle relevante europæiske direktiver overholdes. Det er EF-direktivernes formål at sikre varernes frie bevægelighed inden for EU. Ud af de efterhånden næsten 30 aktive EF-direktiver er kun et lille udvalg relevant for den typiske maskinproducent.

 

Oversigt over de vigtigste EF-direktiver

Her er en oversigt over de vigtigste EF-direktiver. Selve direktiverne fås fra EU med den komplette tekst:

 • Maskindirektivet 2006/42/EF
  Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner
   
 • EMC-direktivet 2014/30/EF
  Elektriske/elektroniske apparaters uforstyrrede funktion i forbindelse med elektromagnetiske felter
   
 • Lavspændingsdirektivet 2014/35/EF
  Sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med farer på grund af elektrisk strøm
   
 • Andre direktiver, f.eks.
  Direktiv for trykbærende udstyr 2014/68/EF, ATEX-direktivet 2014/34/EF, Elevator-direktivet 2014/33/EF

Der findes en CE-mærkningspligt for de produkter, der er omfattet af et eller flere af de ovennævnte EF-direktiver. Disse produkter skal også vedlægges en overensstemmelseserklæring. Med overensstemmelseserklæringen bekræfter producenten, at alle krav i de europæiske direktiver, som hans produkt er omfattet af, overholdes. Han kan således indføre og sælge sit produkt inden for EU's gyldighedsområde uden at tage hensyn til nationale bestemmelser.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?