Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation

I henhold til maskindirektivet 2006/42/EF har enhver producent af en maskine/et anlæg pligt til at dokumentere en maskines/et anlægs enkelte udviklingsfaser. Denne pligt gælder for alle faser af maskinens levetidscyklus og er en forudsætning for CE-mærkningen.

Den tekniske dokumentation skal opfylde følgende krav:

 • Opbevaringsperiode: Mindst 10 år fra fremstilling af maskinen
 • Affattelse på et officielt EU-sprog
 • Fremlæggelse på anmodning af de ansvarlige, nationale myndigheder
 • Indhold og resultater i dokumentationen skal kunne spores tilbage (oprindelse, ansvarsområder etc.)

 

Den tekniske dokumentation indeholder i detaljer følgende i henhold til maskindirektivet:

 • En samlet plan over maskinen samt styrekredsplanerne
 • Detaljerede og komplette planer (eventuelt med beregninger, forsøgsresultater osv. til kontrol af maskinens overensstemmelse med de grundlæggende krav til sikkerhed og sundhed
 • En liste over de grundlæggende krav i dette direktiv, standarder og andre tekniske specifikationer, som der er taget hensyn til ved konstruktion af maskinen, samt en beskrivelse af de løsninger, der er valgt til beskyttelse mod de farer, der udgår fra maskinen (er som regel omfattet af fareanalysen)
 • Tekniske rapporter og udstedte certifikater, rapporter og prøveresultater vedrørende overensstemmelse, maskinens driftsvejledning
 • En generel beskrivelse af maskinen
 • Overensstemmelseserklæring eller inkorporeringserklæring og monteringsvejledning
 • Overensstemmelseserklæringer for maskiner eller materiel, som er inkorporeret i maskinen

 

Retningslinjer for den driftsansvarlige / arbejdsgiveren

Ved ombygninger, der ikke udgør væsentlige ændringer, er det som regel den driftsansvarlige/arbejdsgiveren, der er ansvarlig for disse ombygningers sikkerhed. Den driftsansvarlige / arbejdsgiveren skal sørge for, at han kun stiller sikkert arbejdsudstyr til rådighed for sine arbejdstagere, og skal derfor overholde følgende:

 • Overholde det pågældende lands arbejdsmiljølove
 • Overholde Betriebssicherheitsverordnung (i Tyskland)
 • Udarbejde et dokument om kontrol af væsentlig ændring som dokumentation
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?