Definitioner og sikkerhedskrav i henhold til direktivet om trykbærende udstyr

Definitioner og sikkerhedskrav i henhold til direktivet om trykbærende udstyr

Der skal udarbejdes en separat EF-overensstemmelseserklæring for alt udstyr, som i henhold til direktivet defineres som trykbærende udstyr (f.eks.: Beholdere og rørsystemer). Her kan producenten selv vælge, hvilken vurderingsmetode (kvalitetssikringssystem, typeafprøvning eller enkeltprøvning) der lægges til grund. Endvidere skal der påsættes et CE-mærke, før udstyret markedsføres.

Direktivet om trykbærende udstyr klassificerer det trykbærende udstyr i kategorierne I til IV – afhængigt af farepotentiale. Farepotentialet fastlægges ud fra kriterierne maksimalt driftstryk, volumen og fluidumgruppe.

Officiel titel på direktivet om trykbærende udstyr

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?