Hvornår bliver en driftsansvarlig/arbejdsgiver til producent?

Hvornår bliver en driftsansvarlig/arbejdsgiver til producent?

I henhold til maskindirektivet bliver man til producent af en maskine, hvis man sammenbygger maskiner eller maskindele af forskellig oprindelse og markedsfører disse.

Både selve maskinproducenten og den driftsansvarlige kan være producent.

Hvornår bliver en driftsansvarlig/arbejdsgiver til producent?

Den driftsansvarlige bliver til producent, hvis han køber en maskine, og markedsfører den i EU første gang.

Hvis en driftsansvarlig sammensætter et nyt anlæg af forskellige maskiner, således at forskellige del-maskiner udgør en ny maskine, bliver han også til producent. Her er der tale om en såkaldt "væsentlig ændring", som nødvendiggør komplet gennemførelse af en overensstemmelsesvurderingsproces.

 

Retlige grundlag for den "væsentlige ændring"

Den nationale implementering af det europæisk gældende maskindirektiv sker i Tyskland i form af "Maschinenverordnung – 9. ProdSV/ Produktsicherheitsgesetz" (den tyske maskinforordning – 9. forordning til produktsikkerhedsloven). Her behandles emnet "væsentlig ændring af maskiner".

Den 9. april 2015 offentliggjorde Bundesministerium für Arbeit und Soziales (det tyske arbejds- og socialministerium) et fortolkningspapir om dette emne. Beslutningen af, om ændringer på en maskine i henhold til dette dokument udgør en "væsentlig ændring", kan træffes som beskrevet i det følgende.

Selvom denne fortolkning er udført eksplicit for Tyskland i produktsikkerhedsloven, kan de krav, som fremgår vedrørende "væsentlig ændring af maskiner" også anvendes i andre europæiske lande.

Beslutningsdiagram: Er der tale om en væsentlig ændring?

Beslutningsdiagram: Er der tale om en væsentlig ændring
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?