Definitioner og sikkerhedskrav i henhold til lavspændingsdirektivet

Definitioner og sikkerhedskrav i henhold til lavspændingsdirektivet

Ud over maskindirektivet skal der i forbindelse med maskiner og anlæg ofte tages hensyn til andre direktiver. Hvis en maskine f.eks. også indeholder elektrisk udstyr, er den ofte også omfattet af lavspændingsdirektivet.

"Ved "elektrisk materiel" forstås i dette direktiv alt elektrisk materiel, der er bestemt til brug ved en mærkespænding på mellem 50 og 1000 V for så vidt angår vekselstrøm og på mellem 75 og 1500 V for jævnstrøm […]"

Lavspændingsdirektivet finder du på den Europæiske Kommissions hjemmeside.

Lavspændingsdirektivets officielle titel

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser

Relaterede standarder

EN 60947-1 til 8

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?