Samlinger af maskiner

Samlinger af maskiner

Man taler f.eks. om samlinger af maskiner eller anlæg, når maskiner samles til et samlet anlæg, eller en eksisterende maskine suppleres af en yderligere maskine.

Hvad kendetegner samlinger af maskiner?

For at vurdere om der er tale om en samling af maskiner, skal følgende spørgsmål besvares:

  • Findes der en funktionsmæssig forbindelse? Fungerer anlæggets dele som en helhed og udgør de en enhed?
  • Findes der en styringsteknisk forbindelse? Betjenes anlæggets dele som en helhed?
  • Er en sikkerhedsteknisk forbindelse nødvendig? Fungerer anlæggets dele sikkerhedsteknisk som en helhed?

 

Mærkningspligt for samlinger af maskiner

Hvis der som følge af samlingen af flere delmaskinerier kan forventes funktionsmæssige, styringstekniske og sikkerhedstekniske konsekvenser for det samlede anlæg, skal overensstemmelsesvurderingen også gennemføres for det samlede anlæg.

I dette tilfælde betyder det, at hele processen, som beskrives i maskindirektivet, skal gennemføres for de relevante dele af anlægget (grænsefladebetragtning) lige fra risikovurdering til anbringelse af CE-mærket.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?