Driftsmiddelsikkerhedsforordning (BetrSichV)

Den tyske Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) (driftssikkerhedsforordning) regulerer implementeringen af direktivet om arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet.

Arbejdsgiverens tilvejebringelse af arbejdsudstyr og de beskæftigedes anvendelse af arbejdsudstyr reguleres i Tyskland af Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), som har været gældende i nyrevideret udgave siden d. 1. juni 2015. Formålet med denne forordning er at sikre og beskytte de beskæftigede under anvendelsen af arbejdsudstyr. Dette er den driftsansvarlige/arbejdsgiveren ansvarlig for.

Risikovurdering som centralt middel

For at opnå en konsekvent forbedring af arbejdssikkerheden har arbejdsgiveren i henhold til §5 i den tyske arbejdsmiljølov og §3 i BetrSichV pligt til at gennemføre en risikovurdering. I denne sammenhæng fastlægges og vurderes farerne i forbindelse med arbejdsprocesserne og arbejdsudstyret. Formålet er at fastlægge beskyttelsesforanstaltninger for arbejdet og kontrollere disses effektivitet. Den komplette risikovurdering skal dokumenteres skriftligt og hele tiden være aktuel. Med en risikovurdering sikres det, at beskyttelsesforanstaltningerne for arbejdet gennemføres effektivt og målrettet.

Risikovurdering

Vigtige ændringer i den nye BetrSichV

Risikovurderingen, som er et centralt middel ved implementering af kravene, kræves allerede ved anskaffelse af arbejdsudstyret og før enhver påbegyndelse af vedligeholdelsesforanstaltninger. Derudover er det arbejdsgiverens pligt at udlede og implementere forholdsregler for driftsforstyrrelser og særlige driftstilstande af risikovurderingen. Ved eksisterende arbejdsudstyr skal det regelmæssigt kontrolleres, om det er i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau. Derudover skal arbejdsgiveren fastlægge typen og omfanget af de påkrævede prøvninger for sit arbejdsudstyr. Dokumentationen kan også udføres elektronisk.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?